Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obveza uzdržavanja - Grčka


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Grčka

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Prvostupanjski sud (Monomeles Protodikio) nadležan je za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1., dok je u skladu s člankom 32. stavkom 2. za rješavanje žalbi podnesenih protiv sudskih odluka o takvim zahtjevima nadležan žalbeni sud (Efetio) u čijoj je mjesnoj nadležnosti prvostupanjski sud koji je donio odluku.

Postupak pravne zaštite propisan člankom 32. stavkom 2. odnosi se na žalbu (efesi).

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Postupak pravne zaštite propisan člankom 33. odnosi se na žalbu u kasacijskom postupku (enesi aneresis). Za kasacijske postupke nadležan je Vrhovni građanski i kazneni sud Grčke (Vrhovni sud – Arios Pagos).

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu s člankom 19. stranka koja se nije upustila u postupak / tuženik koji se nije upustio u postupak može osporavati odluku o uzdržavanju zbog ogluhe koju je donio strani sud. Žalbe protiv zahtjeva za uzdržavanje podnose se sudu koji je donio odluku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Odjel Ministarstva pravosuđa za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima određen je kao središnje tijelo iz članka 49. stavka 3.

Mesogeion 96

11527 Atena

Telefon: (+30) 213 1307312

Telefaks: (+30) 213 1307499

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucivilunit@justice.gov.grPoveznica se otvara u novom prozoru mntolia@justice.gov.grPoveznica se otvara u novom prozoru vsarigiannidis@justice.gov.gr

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Grčkim pravom ne predviđa se da funkcije središnjeg tijela obavljaju javna tijela ili tijela koja su pod nadzorom nadležnih tijela, kao što je utvrđeno u članku 51. stavku 3.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sud nadležan je za predmete izvršenja za potrebe članka 21.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Grčki jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Središnje tijelo prihvaća grčki i engleski jezik u komunikaciji s drugim središnjim tijelima, u skladu s člankom 59.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 23/07/2020