menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Onderhoudsverplichtingen - Griekenland


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Griekenland

Familierecht - onderhoudsverplichtingen


Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

Artikel 71, lid 1, onder a) - Gerechten voor het indienen van een verzoek om uitvoerbaarverklaring en gerechten voor het instellen van beroep tegen een beslissing over dat verzoek

Het gerecht dat bevoegd is voor verzoeken om uitvoerbaarverklaring zoals bedoeld in artikel 27, lid 1, is de rechtbank van eerste aanleg en het gerecht dat bevoegd is om het rechtsmiddel tegen een beslissing op een dergelijk verzoek te behandelen overeenkomstig artikel 32, lid 2, is het hof van beroep van het rechtsgebied van de rechtbank van eerste aanleg die de beslissing heeft gegeven.

Het in artikel 32, lid 2, bedoelde rechtsmiddel is het hoger beroep (έφεση).

Artikel 71, lid 1, onder b) - Procedure van hoger beroep

Het in artikel 33 bedoelde rechtsmiddel is het cassatieberoep (αίτηση αναίρεσης). De rechtbank die de beroepsprocedure behandelt is het Hooggerechtshof van Griekenland (Areios Pagos of, in het Grieks: Άρειος Πάγος).

Artikel 71, lid 1, onder c) - Procedure voor heroverweging

Overeenkomstig artikel 19 kan de niet-verschenen partij/verweerder de heroverweging vragen van de door een buitenlands gerecht gegeven beslissing bij verstek inzake onderhoudsverplichtingen. Rechtsmiddelen tegen een verstekbeslissing inzake onderhoudsverplichtingen worden gericht aan het gerecht dat de beslissing heeft gegeven.

Artikel 71, lid 1, onder d) - Centrale autoriteiten

De in artikel 49, lid 3, bedoelde centrale autoriteit is het ministerie van Justitie, Transparantie en Mensenrechten - Departement Internationale justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken

Mesogeion 96,

115 27, Athene, Griekenland

Tel.: (+30) 210 7767312

Fax: (+30) 210 7767499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr

Artikel 71, lid 1, onder e) - Openbare lichamen

Naar Grieks recht worden geen taken van de centrale autoriteit uitgeoefend door openbare lichamen of andere lichamen die onder toezicht staan van de bevoegde autoriteiten, zoals bepaald in artikel 51, lid 3.

Artikel 71, lid 1, onder f) - Tot tenuitvoerlegging bevoegde autoriteiten

De autoriteit die in het kader van de toepassing van artikel 21 bevoegd is voor tenuitvoerleggingskwesties, is de rechtbank van eerste aanleg.

Artikel 71, lid 1, onder g) - Voor de vertaling van stukken aanvaarde talen

Grieks.

Artikel 71, lid 1, onder h) - Talen die centrale autoriteiten aanvaarden voor mededelingen aan andere centrale autoriteiten

De talen die de centrale autoriteiten aanvaarden bij de in artikel 59 bedoelde mededelingen aan andere centrale autoriteiten zijn Grieks en Engels.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/09/2019