Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 4/2009 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Joulukuun 18. päivä 2008 annetulla, elatusvelvoitteita koskevalla Linkki avautuu uuteen ikkunaanneuvoston asetuksella (EY) N:o 4/2009 pyritään elatusapusaatavien nopeaan ja tehokkaaseen perintään.

Asetuksella otetaan käyttöön yhdeksän vakiolomaketta, jotka helpottavat keskusviranomaisten viestintää ja mahdollistavat hakemusten tekemisen sähköisessä muodossa.

Asetusta sovelletaan kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

Tanska vahvisti aikovansa soveltaa asetuksen sisältöä Euroopan yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen Linkki avautuu uuteen ikkunaan(EUVL L 149, 12.6.2009, s. 80) pohjalta siltä osin kuin asetuksella muutetaan asetusta (EY) N:o 44/2001.

Tanska vahvisti aikovansa panna täytäntöön Linkki avautuu uuteen ikkunaan10 päivänä marraskuuta 2011 annetun täytäntöönpanoasetuksen (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1142/2011 toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä elatusvelvoitteita koskevissa asioissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 4/2009 liitteiden X ja XI vahvistamisesta)  Linkki avautuu uuteen ikkunaan(Tanskan ilmoitus, EUVL L 195, 18.7.2013, s. 1).

Vuoden 2007 Haagin pöytäkirja ei sido Tanskaa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Valinnainen vakiolomake elatusapusaatavien toteamista varten

Helpottaakseen elatusapuvelvollisuutta koskevan asetuksen käytännön soveltamista ja kansalaisten oikeuksien tosiasiallista käyttämistä kaikkialla EU:ssa siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on laatinut elatusapusaatavien toteamista varten vakiolomakkeen, jonka käyttö on vapaaehtoista.

Valinnaisen lomakkeen avulla pyritään helpottamaan elatusapusaatavien perimistä. Lomake on saatavana 23 kielellä. Lomakkeen mukana on täyttöohjeet. Lomake on saatavana seuraavissa tiedostomuodoissa: PDFPDF(863 Kb)fi, editoitava PDFPDF(1063 KB)fi ja XLSExcel(202 Kb)fi.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkkejä

Linkki avautuu uuteen ikkunaanHaagin pöytäkirja, 23. marraskuuta 200

Linkki avautuu uuteen ikkunaanARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2020