Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obveza uzdržavanja

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 4/2009


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredbom Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. u vezi s obvezom uzdržavanja osigurava se učinkovit i brz povrat naknade tražbina za uzdržavanje.

Uredbom se predviđa devet standardnih obrazaca kojima bi se trebala olakšati komunikacija između središnjih tijela te omogućiti podnošenje zahtjeva elektroničkim putem.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu (Odluka Komisije 2009/451/EZ od 8. lipnja 2009., Poveznica se otvara u novom prozoruSL L 149, 12.6.2009., str. 73.)

Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Uredbe u mjeri u kojoj se Uredbom izmjenjuje Uredba (EZ) br. 44/2001, izjavom Poveznica se otvara u novom prozoru(SL L 149, 12.6.2009., str. 80.) koja se temelji na usporednom sporazumu zaključenom s Europskom zajednicom.

Danska je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Poveznica se otvara u novom prozoruProvedbenog akta od 10. studenoga 2011. kojim se utvrđuju prilozi X. i XI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Poveznica se otvara u novom prozoru(DK obavijest. SL L 195, 18. 7. 2013., str. 1.)

Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu ne obvezuje Haški protokol iz 2007.

Europski portal e-pravosuđe sadrži informacije o primjeni Uredaba te alat za ispunjavanje obrazaca koji je prilagođen korisnicima.

Neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje

Radi olakšavanja praktične provedbe Uredbe o uzdržavanju i učinkovitog ostvarivanja građanskih prava u cijelom EU-u, Europska pravosudna mreža razvila je u građanskim i trgovačkim stvarima neobvezni standardni obrazac za izvješće o dugu za uzdržavanje.

Cilj je tog neobveznog obrasca olakšati povrat duga za uzdržavanje, a dostupan je na 23 jezika. Obrascu je priložen praktični vodič s uputama za ispunjavanje. Obrazac je dostupan u sljedećim oblicima: PDFPDF(1048 Kb)hr, PDF koji se može uređivatiPDF(1244 KB)hr i XLSExcel(403 Kb)hr.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruHaaški protokol od 23. studenoga 2007.

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 26/03/2019