Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 4/2009


Bendra informacija

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreglamentu Nr. 4/2009 dėl išlaikymo prievolių siekiama užtikrinti greitą ir veiksmingą išlaikymo išmokų išieškojimą.

Jame pateiktos devynios standartinės formos, kuriomis palengvinamas centrinių įstaigų susižinojimas ir sudaromos sąlygos elektroniniams prašymams pateikti.

Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Jungtinę Karalystę (2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas 2009/451/EB, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas OL L 149, 2009 6 12, p. 73).

Danija pareiškimu prie atitinkamo susitarimo su Europos bendrija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas(OL L 149, 2009 6 12, p. 80) patvirtino ketinanti įgyvendinti reglamento nuostatas tiek, kiek juo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.

Danija patvirtino ketinanti įgyvendinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas 2011 m. lapkričio 10 d. įgyvendinimo akto, kuriuo nustatomi Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje, X ir XI priedai, turinį. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas(Danijos pranešimas, OL L195, 2013 7 18, p. 1)

2007 m. Hagos protokolas Danijai ir Jungtinei Karalystei nėra privalomas.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Neprivaloma standartinė forma su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti

Siekdamas palengvinti Išlaikymo reglamento praktinį įgyvendinimą ir veiksmingą naudojimąsi piliečių teisėmis ES, Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose parengė neprivalomą standartinę formą, skirtą su išlaikymu susijusiems įsiskolinimams nurodyti.

Šia neprivaloma forma siekiama palengvinti su išlaikymu susijusių įsiskolinimų išieškojimą; ji pateikiama 23 kalbomis. Prie formos pridedamas praktinis jos pildymo vadovas. Forma pateikiama šiais formatais: PDFPDF(1112 Kb)lt, redaguojamo PDFPDF(1308 KB)lt ir XLSExcel(434 Kb)lt.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2007 m. lapkričio 23 d. Hagos protokolas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 26/03/2019