Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzturēšanas saistības

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 4/2009


Vispārīga informācija

Padomes 2008. gada 18. decembra Saite atveras jaunā logāRegula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās.

Tajā paredzētas deviņas standarta veidlapas, kuru mērķis ir atvieglot saziņu centrālo iestāžu starpā un darīt iespējamu pieteikumu iesniegšanu elektroniskā veidā.

Regula ir piemērojama visu Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, ietverot Apvienoto Karalisti (Komisijas 2009. gada 8. jūnija Lēmums 2009/451/EK, Saite atveras jaunā logā OV L 149, 12.6.2009., 73. lpp.).

Dānija deklarācijā Saite atveras jaunā logā(OV L 149, 12.6.2009., 80. lpp.), kas pamatota ar paralēlo nolīgumu, kas noslēgts ar Eiropas Kopienu, apstiprināja savu lēmumu īstenot Regulas saturu tiktāl, ciktāl ar minēto regulu groza Regulu (EK) Nr. 44/2001.

Dānija apstiprināja savu nodomu īstenot Saite atveras jaunā logā 2011. gada 10 novembra izpildes regulu, ar kuru tiek ieviests X un XI pielikums Padomes Regulai (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās Saite atveras jaunā logā(Dānijas Karalistes paziņojums. OV L 195, 18.7.2013., 1. lpp.).

Dānijai un Apvienotajai Karalistei Hāgas 2007. gada Protokols nav saistošs.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Neobligāta standarta veidlapa paziņojumam par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem

Lai atvieglotu Uzturēšanas saistību regulas praktisko īstenošanu un pilsoņu tiesību efektīvu īstenošanu visā Eiropas Savienībā, Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās ir izstrādājis neobligātu standarta veidlapu paziņojumiem par kavētiem uzturēšanas līdzekļu maksājumiem.

Šī neobligātā veidlapa ir izstrādāta ar nolūku atvieglot kavēto uzturēšanas līdzekļu maksājumu atgūšanu, un ir pieejama 23 valodās. Veidlapai ir pievienotas praktiskas norādes par tās aizpildīšanu. Veidlapa ir pieejama šādā formātā: PDFPDF(1093 Kb)lv, rediģējams PDFPDF(1413 KB)lv un XLSExcel(416 Kb)lv.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Saites

Saite atveras jaunā logāHāgas 2007. gada 23. novembra Protokols

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Familiy law - maintenance obligations


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 26/03/2019