Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės - Ispanija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Ispanija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Kompetentingi yra pirmosios instancijos teismai ir specialieji teismai, nagrinėjantys bylas dėl smurto lyties pagrindu, pagal savo dalykinę jurisdikciją (Įstatymo dėl teismų jurisdikcijos (LOPJ) 87 straipsnis).

Pirmosios instancijos teismų sprendimus galima apskųsti provincijų teismuose.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Nepaprastasis skundas dėl proceso teisės pažeidimo, pateikiamas kiekviename autonominiame regione veikiančiam aukštesniajam teismui (Tribunal Superior de Justicia), arba kasacinis skundas Aukščiausiajam Teismui (Tribunal Supremo) – jų pateikimo tvarka nustatyta Įstatymo Nr. 1/2000 dėl civilinio proceso IV dalies IV skyriuje „Nepaprastieji skundai dėl procesinės teisės pažeidimo“ ir V skyriuje „Kasaciniai skundai“.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Teismo sprendimą peržiūri atitinkamą sprendimą priėmęs teismas, t. y. pirmosios instancijos teismas. Reglamento (EB) Nr. 4/2009 19 straipsnyje nurodyta teismo sprendimo peržiūros procedūra vykdoma Įstatymo Nr. 1/2000 dėl civilinio proceso “ IV dalies II skyriuje „Prašymai peržiūrėti teismo sprendimą arba jį panaikinti“ nustatyta tvarka.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Teisingumo ministerija.

Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo padalinys.

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Spain

Tel. 00 34 91 3902295/94

Faksas 00 34 91 3904457

E. paštas SGCJIAlimentos@mjusticia.es

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Provincijos, kurioje yra vykdytiname sprendime nurodyto skolininko gyvenamoji vieta arba kurioje sprendimas turi būti vykdomas, sostinės pirmosios instancijos teismai.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Kalbos, kuriomis turi būti surašyti 20 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai – ispanų ir portugalų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

59 straipsnyje nurodytos centrinės institucijos vartojamos kalbos – ispanų ir anglų.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2020