Obveza uzdržavanja - Španjolska


Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Nadležna su tijela prvostupanjski sudovi i specijalizirani sudovi koji se bave pitanjima rodnog nasilja u okviru svojih ovlasti (članak 87. Organskog zakona o sudstvu – LOPJ).

Žalbe na odluke prvostupanjskih sudova mogu se podnijeti pokrajinskim sudovima.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka pred Visokim sudom svake autonomne zajednice i žalbeni postupci pred Vrhovnim sudom Španjolske regulirani su POGLAVLJIMA IV. („Izvanredni žalbeni postupci zbog povrede postupka”) i V. („Žalbeni postupci”) GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupci preispitivanja vode se pred istim sudovima koji su donijeli odluku, odnosno prvostupanjskim sudovima. Postupak preispitivanja iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 4/2009 vodi se u skladu s POGLAVLJEM II. „Zahtjevi za sudsko preispitivanje i poništenje presuda” GLAVE IV. Zakona br. 1/2000 o parničnom postupku.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Ministarstvo pravosuđa

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Španjolska

Telefon: 00 34 91 3902295/94

Telefaks: 00 34 91 3904457

E-pošta SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Prvostupanjski sudovi u glavnom gradu pokrajine u kojoj stranka protiv koje se traži izvršenje ima prebivalište ili pokrajine u kojoj se presuda izvršava.

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Prihvaćeni su jezici u skladu s člancima 20. i 40. španjolski i portugalski.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Prihvaćeni su jezici u središnjem tijelu u skladu s člankom 59. španjolski i engleski.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 27/04/2020