Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Francie


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Orgánem určeným podle čl. 27 odst. 1 je předseda soudu prvního stupně (Tribunal de grande instance) nebo předseda notářské komory.

Orgánem určeným podle čl. 32 odst. 2 je odvolací soud.

Místně příslušný orgán podle čl. 27 odst. 1 je určen v souladu s ustanoveními čl. 27 odst. 2 podle místa obvyklého pobytu strany, vůči níž je výkon navrhován, nebo podle místa výkonu.

Orgánem určeným podle čl. 32 odst. 2 je orgán příslušný rozhodovat o opravných prostředcích vůči rozhodnutím soudce rodinného soudu.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Postup pro podání kasačního opravného prostředku u kasačního soudu (Cour de cassation) podle článku 33 se řídí pravidly uvedenými v článcích 973 až 982 a 1009 až 1031 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Přezkumné řízení podle článku 19 nařízení probíhá formou odvolání, které může být podáno k odvolacímu soudu v tom obvodu, do kterého spadá soud, jež vydal napadené rozhodnutí.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

75732 Paris CEDEX 15

France

Tel.: +33 (0)143179199

Fax: +33 (0)143178197

Funkční e-mailová schránka: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Místně příslušný soud výkonu je soud v místě bydliště dlužníka nebo v místě výkonu opatření.Pokud je místo bydliště dlužníka v zahraničí nebo jeho trvalé bydliště není známé, je příslušným soudem soud v místě výkonu opatření.

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pouze francouzština.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pouze francouzština.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 20/01/2020