Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obligaţiile de întreţinere - Franţa


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Dreptul familiei - obligații de întreținere


Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăengleză.

Autoritatea desemnată în temeiul articolului 27 alineatul (1) este preşedintele Tribunal de grande instance sau preşedintele Camerei notarilor.

Autoritatea desemnată în temeiul articolului 32 alineatul (2) este Curtea de apel (Cour d’appel).

În conformitate cu dispoziţiile articolului 27 alineatul (2), autoritatea competentă teritorial desemnată în temeiul articolului 27 alineatul (1) se stabileşte în funcţie de locul reşedinţei obişnuite a părţii împotriva căreia se solicită executarea sau în funcţie de locul de executare.

Autoritatea desemnată în temeiul articolului 32 alineatul (2) este instanţa competentă pentru a soluţiona căile de atac introduse împotriva hotărârilor pronunţate de instanţa de dreptul familiei (juge aux affaires familiales).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Procedura prevăzută la articolul 33 este recursul (pourvoi en cassation) introdus la Curtea de Casaţie, reglementat de articolele 973-982 şi 1009-1031 din Codul de procedură civilă.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Procedura de reexaminare prevăzută la articolul 19 din regulament este apelul, care poate fi introdus la curtea de apel în a cărei jurisdicţie teritorială se află instanţa care a pronunţat hotărârea contestată.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon: + 33 (0)143179199

Fax : +33(0)143178197

Adresa de e-mail funcţională: recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Judecătorul cererii de executare (juge de l’exécution) competent teritorial este instanţa din locul de reşedinţă al debitorului sau din locul de executare a măsurii.În cazul în care domiciliul debitorului se află în străinătate sau nu este cunoscut, judecătorul competent este instanţa din locul de executare a măsurii.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Doar limba franceză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Doar limba franceză.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 20/01/2020