Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Задължения за издръжка - Гибралтар

В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Обединено кралство Гибралтар

Семейно право — задължения за издръжка


Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Член 71, параграф 1, буква а) − Съдилища, компетентни да разглеждат молби за декларации за изпълняемост на решения и съдилища, компетентни да се произнасят по образувани жалби срещу решения по такива молби

Компетентният съд да разглежда декларации за изпълняемост е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32- 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Компетентният съд да разглежда жалби е:

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква б) − Процедура за обжалване

Процедурата за оспорване на решения, които са постановени по жалби, се основава на:

обжалване пред Върховния съд

Член 71, параграф 1, буква в) − Процедура за преразглеждане

Член 19 не се прилага по отношение на Обединеното кралство, тъй като Обединеното кралство не е обвързано от Хагския протокол от 2007 г.

Член 71, параграф 1, буква г) − Централни органи

Minister for Justice,

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Телефон: + 350 2005 9267

Факс: + 350 2005 9271

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецmoj@gibraltar.gov.gi

Член 71, параграф 1, буква е) − Органи с компетентност по въпросите на изпълнението

Clerk to the Magistrates’ Court

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Телефон: +350 2007 0471

Факс: +350 2004 0483

Член 71, параграф 1, буква ж) − Езици, приети за превод на документите

Езикът, който се приема за превод на документите, посочени в членове 20, 28 и 40, във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.

Член 71, параграф 1, буква з) − Езици, приети от централните органи за комуникация с други централни органи

Езикът, който се приема за комуникация с други централни органи във всички юрисдикции на Обединеното кралство, е английски.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/11/2020