Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Chorvatsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Žádosti o prohlášení vykonatelnosti a opravné prostředky proti rozhodnutím soudů prvního stupně týkajícím se těchto žádostí se předkládají městským soudům.

Odvolání proti rozhodnutím o prohlášení vykonatelnosti se předkládají župnímu soudu (soudu druhého stupně) prostřednictvím městského soudu, tj. soudu prvního stupně, který rozhodnutí vynesl.

Po pravomocném ukončení řízení týkajícího se žádosti o prohlášení vykonatelnosti městský soud (soud prvního stupně) potvrdí, že prohlášení vykonatelnosti je vykonatelné.

Příslušnými soudy jsou:

a) městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14);

b) župní soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Rozhodnutí o opravných prostředcích podle článku 33 nařízení lze napadnout pouze návrhem na obnovu řízení předloženém příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu).

Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Podle občanského soudního řádu se přezkumné řízení za účelem článku 19 nařízení zahajuje předložením návrhu na obnovu řízení příslušnou stranou (v souladu s ustanoveními článků 421 až 428 občanského soudního řádu). Návrh na obnovu řízení musí být vždy podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni.

Podle článku 117 občanského soudního řádu může strana předložit návrh na navrácení v předešlý stav k soudu, u kterého měl být opomenutý úkon učiněn.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 4/2009 je ústředním orgánem Chorvatské republiky, pokud jde o vyživovací povinnosti:

Ministerstvo demografie, rodiny, mládeže a sociální politiky (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Web: Odkaz se otevře v novém okně.https://mdomsp.gov.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: + 385 1 555 7222

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

V Chorvatsku jsou pro výkon ve smyslu článku 21 nařízení příslušné městské soudy, a to podle občanského soudního řádu (Úřední věstník Chorvatské republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14) a Zákona o obvodech a sídlech soudů (Narodne novine, č. 128/14).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Pokud jde o dokumenty uvedené v článcích 20, 28 a 40 nařízení, Chorvatská republika přijímá jejich překlad do chorvatštiny v latince podle článku 6 občanského soudního řádu.

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány uvedenými v článku 59 nařízení jsou:

a) u formulářů žádostí a oznámení chorvatština;

b) pro jiné druhy komunikace přijímá ústřední orgán na základě žádosti chorvatštinu nebo angličtinu.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 17/09/2018