Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Underholdspligt - Italien


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Italien

Familieret - underholdspligt


Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Artikel 71, stk. 1, litra a) – retter, der behandler anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, og retter, der behandler klager over retsafgørelser om sådanne anmodninger

Det er appeldomstolene (Corti di Appello), der har kompetence til at behandle anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, i henhold til artikel 27, stk. 1, og appeller af afgørelser vedrørende disse anmodninger, jf. artikel 32, stk. 2.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes på websiden Link åbner i nyt vinduehttp://www.giustizia.it/ (giustizia map – strutture giudiziarie –tribunali ordinari).

Artikel 71, stk. 1, litra b) – appelprocedurer

Retsmidlerne i artikel 33 er de almindelige og de særlige retsmidler: appel til kassationsdomstolene (ricorso per cassazione), den samme domstols genoptagelse (revocazione) og tredjemandsindsigelser (opposizione di terzo).

Artikel 71, stk. 1, litra c) – procedure for fornyet prøvelse

Den myndighed, der har kompetence til at behandle anmodninger om fornyet prøvelse, jf. artikel 19, er den samme myndighed, der traf afgørelsen; anmodningen skal indgives efter de processuelle regler, der gælder for vedtagelsen af den afgørelse, der tages under fornyet prøvelse.

Nærmere oplysninger om disse myndigheder findes Link åbner i nyt vinduepå denne hjemmeside

Artikel 71, stk. 1, litra d) – centralmyndigheder

Centralmyndigheden er justitsministeriet, departementet for retlige anliggender vedrørende unge:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tlf.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Fax.: +39 6 68188323

E-mail : Link åbner i nyt vindueacitalia0409.dgmc@giustizia.it

Autoriseret elektronisk postboks: Link åbner i nyt vindueaci0409.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 71, stk. 1, litra f) – myndigheder med kompetence i sager om fuldbyrdelse

De myndigheder, der har kompetence i sager om fuldbyrdelse i henhold til artikel 21, er de ordinære retter (jf. artikel 9, stk. 2, i den italienske civilretsplejelov)

Artikel 71, stk. 1, litra g) – sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser af dokumenter

Sproget, der accepteres med hensyn til oversættelse af dokumenterne i artikel 20, 28 og 40, er italiensk.

Artikel 71, stk. 1, litra h) – sprog, som centralmyndigheder accepterer i forbindelse med kommunikation med andre centralmyndigheder

Sproget, der accepteres af centralmyndigheden til kommunikation med andre centralmyndigheder, jf. artikel 59, er italiensk.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 03/01/2020