Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obveza uzdržavanja - Malta


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1. jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Sud nadležan za žalbe na odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 32. stavkom 2. jest Žalbeni sud. Podaci za kontakt:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Na Malti nije predviđen pravni lijek na odluke Žalbenog suda.

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Postupak preispitivanja za potrebe članka 19. utvrđen je u članku 7. Međunarodne odluke o obvezi uzdržavanja, 2011. (pravna obavijest 452/11) o „Žalbi na odluku o zahtjevu za proglašenje izvršivosti“. Nadležnost u tim predmetima ima Žalbeni sud:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2269

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Središnje je tijelo direktor za standarde u području socijalne skrbi. Podaci za kontakt:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: + 356 2278 8000

Faks: + 356 2278 8360

E-pošta: welfare.standards@gov.mt

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nije primjenjivo.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Tijelo nadležno za predmete povezane s izvršenjem odluke za potrebe članka 21. Uredbe jest Građanski sud (Odjel za obiteljske predmete). Podaci za kontakt:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: + 356 2590 2420

Faks: + 356 2590 2895

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Engleski jezik.

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Malteški ili engleski jezik.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 26/09/2018