Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Elatusvelvoitteet - Romania


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – elatusvelvollisuus


71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

71 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tuomioistuimet, joilla on toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja tällaisten hakemusten johdosta tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on sen osapuolen vakinaisen asuinpaikan alioikeudella (tribunal), jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, tai täytäntöönpanopaikan alioikeudella (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 95 § ja 1 098 §).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaan hakemukseen voi hakea muutosta. Toimivalta ratkaista täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevien hakemusten muutoksenhakuja on muutoksenhakutuomioistuimella (curte de apel) (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §).

71 artiklan 1 kohdan b alakohta – Muutoksenhakumenettely

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 97 §:n 1 momentti). Valituksen käsittely kuuluu Romanian korkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casație și Justiție) toimivaltaan.

Osoite: Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bukarest

Puhelin (vaihde): (+40-21) 310 39 08, (+40-21) 310 39 09, (+40-21) 310 39 12.

Verkkosivut: http://www.scj.ro.

71 artiklan 1 kohdan c alakohta – Uudelleentutkimismenettely

Asetuksen 19 artiklan mukaiset uudelleentutkimismenettelyt ovat seuraavat:

Toimivalta on päätöksen tehneellä tuomioistuimella, joka on yleensä alueellinen tuomioistuin (tribunal) tai alioikeus (judecătorie).

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 505 §:n 1 momentin mukaan kumoamiskanne esitetään tuomioistuimeen, jonka tekemää päätöstä asia koskee.

Siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 510 §:n 1 momentin mukaan tarkistusta koskeva hakemus esitetään tuomioistuimeen, joka on antanut lopulliseksi jääneen päätöksen ja jonka päätöstä halutaan tarkistaa.

71 artiklan 1 kohdan d alakohta – Keskusviranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Oikeusministeriö (Ministerul Justiţiei)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bukarest

cod 050741

Puhelin: (+40-37) 204 10 77

Faksi: (+40-37) 204 10 79, 0040372041084

Sähköposti: ddit@just.ro tai dreptinternational@just.ro

71 artiklan 1 kohdan f alakohta – Täytäntöönpanon osalta toimivaltaiset viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Täytäntöönpanon osalta toimivaltainen viranomainen on se alueellinen tuomioistuin (judecătorie), jonka tuomiovallan alueella on velallisen kotipaikka tai jolla toimeenpano tapahtuu.

71 artiklan 1 kohdan g alakohta – Asiakirjojen käännöksissä hyväksytyt kielet

Romanian kieli.

71 artiklan 1 kohdan h alakohta – Kielet, jotka keskusviranomaiset hyväksyvät käytettäväksi viestinnässä muiden keskusviranomaisten kanssa

Oikeusministeriö hyväksyy romanian kielen lisäksi englannin ja ranskan kielen käytettäväksi viestinnässä Euroopan unionin keskusviranomaisten kanssa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2020