Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obligaţiile de întreţinere - România


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Dreptul familiei - obligații de întreținere


Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa tribunalului de la reşedinţa obişnuită a părţii împotriva căreia se solicită executarea sau de la locul de executare (art. 95 și art. 1098 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Hotărârea privind cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este supusă apelului. Cererea de apel împotriva hotărârii privind cererea de încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa curţii de apel (art. 96 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Hotărârea pronunţată în apel poate fi atacată cu recurs (art. 97 pct. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă). Cererea de recurs este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie:

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Telefon centrală: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Pagina de internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.scj.ro.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Procedura de reexaminare în vederea aplicării art. 19 este:

Instanţa competentă este instanţa care a pronunțat hotărârea, de regulă judecătoria sau tribunalul.

În conformitate cu art. 505 alin. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, contestaţia în anulare se introduce la instanţa a cărei hotărâre se atacă.

În conformitate cu art. 510 alin. 1 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea rămasă definitivă şi a cărei revizuire se cere.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod 050741

tel. 0040372041077

fax 0040372041079, 0040372041084

email: Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro sau Linkul se deschide într-o fereastră nouădreptinternational@just.ro

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în materie de executare este judecătoria în circumscripţia căreia ȋși are domiciliul debitorul sau unde se va face executarea.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limba română

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Ministerul Justiţiei acceptă, pe lângă limba română, folosirea limbilor engleză şi franceză pentru comunicările cu autorităţile centrale din Uniunea Europeană.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/03/2016