Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Preživninske obveznosti - Romunija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – preživninska obveznost


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Za odločanje o zahtevah za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno sodišče v kraju običajnega prebivališča stranke, zoper katero se zahteva izvršitev, ali sodišče v kraju, kjer naj bi se opravila izvršitev (člen 95 in člen 1098 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) se lahko vloži pravno sredstvo. Za odločanje o pravnem sredstvu zoper sodno odločbo o zahtevi za razglasitev izvršljivosti (eksekvatura) je pristojno pritožbeno sodišče (člen 96 Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Zoper odločbo o pravnem sredstvu (apel) se lahko vloži revizija (recurs) (člen 97(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku). Za odločanje o reviziji je pristojno vrhovno kasacijsko sodišče (Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti

Telefon: +40 21 310 39 08, 21 310 39 09, 21 310 39 12.

Spletišče: http://www.scj.ro.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Postopek ponovne preučitve (procedura de reexaminare) za namene člena 19:

Pristojno je sodišče, ki je izdalo odločbo, in sicer običajno sodišče prve stopnje (judecătoria) ali okrožno sodišče (tribunal).

Tožba za razveljavitev se v skladu s členom 505(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo, ki se izpodbija.

Revizija se v skladu s členom 510(1) Zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku vloži pri sodišču, ki je izdalo pravnomočno sodbo, ki se izpodbija z revizijo.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Ministerul Justiţiei (Ministrstvo za pravosodje)

Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucureşti

cod poştal 050741

Telefon: +40 372041077

Telefaks: +40 372041079, 0040372041084

E-naslov: ddit@just.ro ali dreptinternational@just.ro

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Za izvršitev je pristojno sodišče v kraju, kjer ima dolžnik stalno prebivališče ali kjer se opravlja izvršitev.

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Romunščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Ministrstvo za pravosodje je za komunikacijo z drugimi osrednjimi organi v Evropski uniji poleg romunščine odobrilo tudi angleščino in francoščino.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 06/10/2016