Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės - Švedija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Švedija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Teismą, kompetentingą nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu ir 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus dėl sprendimų, priimtų išnagrinėjus tokius prašymus, galima susirasti čia:

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

Skundas Apeliaciniam teismui arba Aukščiausiajam Teismui. Skundas pateikiamas per teismą, kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija. Apeliaciniame teisme arba Aukščiausiajame Teisme skundas nagrinėjamas tik suteikus leidimą pateikti skundą.

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Jei prašoma peržiūrėti apylinkės teismo (tingsrätt) arba Švedijos teismo sprendimų vykdymo tarnybos (Kronofogdemyndigheten) sprendimą, prašymas pateikiamas apeliaciniam teismui (hovrätt).

Prašymas peržiūrėti teismo sprendimą pateikiamas raštu. Skundo pateikėjas nurodo skundžiamą sprendimą. Prašyme nurodomi skundo pagrindai, dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais remiasi skundo pateikėjas. Apie prašymą informuojama kita bylos šalis.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Socialinio draudimo agentūra (Försäkringskassan )

Bendrieji klausimai ir klausimai dėl politinių sprendimų

Social Insurance Agency

SE-103 51 Stockholm

Tel. +46 (0) 8 786 90 00

Faks. +46 (0) 8 411 27 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashuvudkontoret@forsakringskassan.se

Prašymai ir paraiškos dėl pagalbos konkrečiais atvejais

Social Insurance Agency

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel. +46 (0) 771 17 90 00

Faks. +46 (0) 10 11 20 411

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascentralmyndigheten@forsakringskassan.se

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Švedijos teismo sprendimų vykdymo tarnyba (Kronofogdemyndigheten)

Swedish Enforcement Authority

Pašto adresas: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. + 46 10 573 15 20

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Swedish Enforcement Authority

Pašto adresas: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel. +46 771 73 73 00#.

Faks. + 46 10 573 28 70

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Swedish Enforcement Authority

Pašto adresas: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel. +46 771 73 73 00#

Faks. + 46 10 575 69 45

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Swedish Enforcement Authority

Pašto adresas: SE-106 65 Stockholm

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. + 46 010 578 31 01

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Swedish Enforcement Authority

Pašto adresas: SE-901 73 Umeå

Tel. +46 771 73 73 00

Faks. + 46 10 578 42 50

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskronofogdemyndigheten@kronofogden.se

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Švedų k.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Švedų k.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 12/10/2020