Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Preživninske obveznosti - Švedska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Družinsko pravo – preživninska obveznost


Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Člen 71 1. (a) – Sodišča za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti in sodišča za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah

Sodišče, pristojno za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 27(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper sodne odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 32(2), najdete tukaj:

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 71 1. (b) – Pravna sredstva

Pravno sredstvo na pritožbeno sodišče ali vrhovno sodišče. Pravno sredstvo se vloži pri sodišču, ki je izdalo sodbo. Dovoljenje za vložitev pravnega sredstva je potrebno pred pritožbenim sodiščem in vrhovnim sodiščem.

Člen 71 1. (c) – Postopek ponovne preučitve

Za zahteve za ponovno preučitev odločitve okrožnega sodišča (tingsrätt) ali švedske izvršilne službe (Kronofogdemyndigheten): vloga pri pritožbenem sodišču (hovrätt).

Zahteva za ponovno preučitev se vloži v pisni obliki. Vlagatelj v njej navede odločitev, na katero se zahteva nanaša, razloge, na katerih temelji zahteva, ter dokumente in druge dokaze, na katere se sklicuje. O zahtevi je treba obvestiti nasprotno stranko.

Člen 71 1. (d) – Osrednji organi

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

Splošna vprašanja in vprašanja v zvezi s političnimi odločitvami

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

SE-103 51 Stockholm

Telefon: +46 (0) 8 786 90 00

Telefaks: +46 (0) 8 411 27 89

E-naslov: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Vloge za pomoč v posebnih primerih

Agencija za socialno zavarovanje (Försäkringskassan)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Telefon: +46 (0) 771 17 90 00

Telefaks: +46 (0) 10 11 20 411

E-naslov: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Člen 71 1. (f) – Organi, ki so pristojni za izvršitve

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: Box 773, SE-801 29 Gävle

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 573 15 20

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 573 28 70

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Telefon: +46 771 73 73 00#

Telefaks: +46 10 575 69 45

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: SE-106 65 Stockholm

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 010 578 31 01

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Švedska izvršilna služba (Kronofogdemyndigheten)

Poštni naslov: SE-901 73 Umeå

Telefon: +46 771 73 73 00

Telefaks: +46 10 578 42 50

E-naslov: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Člen 71 1. (g) – Jeziki, sprejemljivi za prevod listin

Švedščina.

Člen 71 1. (h) – Jeziki, ki jih je osrednji organ odobril za sporazumevanje z drugimi osrednjimi organi

Švedščina.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 12/10/2020