Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vyživovací povinnosti - Slovinsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Rodinné právo – výživné


Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Čl. 71 odst. 1 písm. a) – Soudy příslušné pro rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti a o opravných prostředcích proti rozhodnutím o těchto návrzích

K rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti v souladu s čl. 27 odst. 1 jsou příslušné všechny krajské soudy (okrožna sodišča).

O opravných prostředcích podaných podle čl. 32 odst. 2 proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti rozhoduje soud, který prohlásil rozhodnutí za vykonatelné.

Čl. 71 odst. 1 písm. b) – Opravný prostředek

Podle článku 109 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) lze proti rozhodnutím o opravných prostředcích podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu (Vrhovno sodišče).

Nejvyšší soud Republiky Slovinsko

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Tel. +386 013664444

Fax +386 013664301

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.urad.vsrs@sodisce.si

Čl. 71 odst. 1 písm. c) – Přezkumné řízení

V Republice Slovinsko se podle občanského soudního řádu pro účely článku 19 použijí „Obnova postopka“ (Obnova řízení, čl. 394-401 občanského soudního řádu), resp. „Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje“ (Návrh na obnovení předchozího stavu, čl. 116-120 občanského soudního řádu).

V případě přezkumného řízení pro účely článku 19 rozhodují krajské soudy (okrožna sodišča), zejména soud, který rozhodnul v prvním stupni.

Čl. 71 odst. 1 písm. d) – Ústřední orgány

Název a kontaktní údaje slovinského ústředního orgánu:

Veřejný fond Republiky Slovinsko pro stipendia, rozvoj, zdravotní postižení a výživné (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Tel. +386 1 4720 990

Fax ++386 1 4345 899

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.jpsklad@jps-rs.si

Internetová stránka: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.jpi-sklad.si/

Čl. 71 odst. 1 písm. e) – Subjekty veřejné správy

Nebyly jmenovány žádné subjekty veřejné správy ani jiné subjekty.

Čl. 71 odst. 1 písm. f) – Orgány příslušné ve věcech výkonu

Ve věcech výkonu jsou příslušné okresní soudy (okrajna sodišča) (článek 5 zákona o výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a zajištění nároků) (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Čl. 71 odst. 1 písm. g) – Jazyky přijímané pro překlady dokumentů

Úředním jazykem soudů v Republice Slovinsko je slovinština, s výjimkou soudů uvedených níže, kde je úředním jazykem slovinština a jeden z jazyků národnostních menšin:

Krajský soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Koper

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovinština a italština

Okresní soud Piran

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovinština a italština

Okresní soud Lendava

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovinština a maďarština

Čl. 71 odst. 1 písm. h) – Jazyky přijímané ústředními orgány pro komunikaci s jinými ústředními orgány

Pro komunikaci s jinými ústředními orgány schválil ústřední orgán ve Slovinsku kromě úředních jazyků rovněž používání angličtiny.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 14/11/2019