Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obveza uzdržavanja - Slovenija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Obiteljsko pravo – obveza uzdržavanja


Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Članak 71. 1. (a) – Sudovi kojima se podnose zahtjevi za proglašenje izvršivosti i sudovi kojima se podnosi žalba protiv odluke o takvim zahtjevima

Svi su okružni sudovi (okrožna sodišča) nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 27. stavkom 1.

Žalbe podnesene u skladu s člankom 32. stavkom 2. protiv odluke o zahtjevu za proglašenje izvršivosti rješava sud koji je odluku proglasio izvršivom.

Članak 71. 1. (b) – Postupak pravne zaštite

U skladu s člankom 109. Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) na odluke o postupcima pravne zaštite moguće je podnijeti žalbu Vrhovnom sudu (Vrhovno sodišče).

Vrhovni sud Republike Slovenije

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Telefaks: (01) 366 43 01

E-pošta: urad.vsrs@sodisce.si

Članak 71. 1. (c) – Postupak preispitivanja

U skladu sa Zakonom o parničnom postupku (Zakon o pravdnem postopku) postupak koji se primjenjuje u Republici Sloveniji u svrhe članka 19. jest, prema potrebi, „obnova postupka” (Obnova postopka) (članci od 394. do 401. Zakona o parničnom postupku) ili „zahtjev za povrat u prijašnje stanje” (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (članci od 116. do 120. Zakona o parničnom postupku).

Kad je riječ o postupku preispitivanja i za potrebe članka 19. Uredbe, nadležni su okružni sudovi, posebno sud koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 71. 1. (d) – Središnja tijela

Naziv i podaci za kontakt slovenskog središnjeg tijela:

Javni fond Republike Slovenije za stipendije, razvoj, invaliditet i uzdržavanje (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Telefaks: +386 1 4345 899

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorujpsklad@jps-rs.si

Internetska stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.jpi-sklad.si/

Članak 71. 1. (e) – Javne institucije

Nisu imenovana javna ni druga tijela.

Članak 71. 1. (f) – Tijela nadležna za izvršenje

Lokalni sudovi (okrajna sodišča) nadležni su u pitanjima izvršenja (članak 5. Zakona o izvršenju i osiguranju tražbina (Zakon o izvršbi in zavarovanju)).

Članak 71. 1. (g) – Jezici prihvaćeni za prijevod isprava

Službeni je jezik sudova u Republici Sloveniji slovenski, osim kad je riječ o sudovima navedenima u nastavku, čiji su službeni jezici slovenski i jedan od jezika nacionalnih zajednica:

Okružni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Kopru

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Piranu

Tartinijev trg 1

6330 Piran

slovenski i talijanski

Lokalni sud u Lendavi

Glavna ulica 9

9220 Lendava

slovenski i mađarski

Članak 71. 1. (h) – Jezici koje prihvaćaju središnja tijela za sporazumijevanje s drugim središnjim tijelima

Za sporazumijevanje s ostalim središnjim tijelima središnje tijelo u Sloveniji osim službenog jezika prihvaća i engleski jezik.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 14/11/2019