Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Išlaikymo prievolės - Slovakija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Šeimos teisė. Išlaikymo prievolės.


71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

71 straipsnis 1 dalies a punktas. Teismai, kompetentingi nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu, ir teismai, kompetentingi nagrinėti skundus dėl tokių prašymų atžvilgiu priimtų teismo sprendimų

Slovakijoje kompetencija nagrinėti 27 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus paskelbti teismo sprendimą vykdytinu priklauso apylinkės teismams (okresný súd). Kompetencija nagrinėti 32 straipsnio 2 dalyje nurodytus apeliacinius skundus dėl sprendimo, kuris priimtas dėl prašymo paskelbti teismo sprendimą vykdytinu, priklauso apygardos teismams (krajský súd). Apeliaciniai skundai pateikiami ginčijamą sprendimą priėmusiam apylinkės teismui.

71 straipsnis 1 dalies b punktas. Sprendimo dėl skundo peržiūrėjimo procedūra

33 straipsnyje minima sprendimo peržiūrėjimo procedūra Slovakijoje – tai peržiūrėjimas apeliacine tvarka (dovolanie), remiantis Civilinių ginčų proceso kodekso 419-457 straipsniais (Akto Nr. 160/2015). Prašymas dėl peržiūrėjimo apeliacine tvarka pateikiamas teismui, priėmusiam sprendimą pirmąja instancija. Tokią bylą nagrinėja Aukščiausiasis Teismas (najvyšší súd).

71 straipsnis 1 dalies c punktas. Peržiūros procedūra

Reglamento 19 straipsnio tikslais Slovakijos teismai įgalioti bylos peržiūros metu (obnova konania) daryti sprendimų pakeitimus, vadovaudamiesi Civilinių ginčų proceso kodekso 397-418 straipsniais (Akto Nr. 160/2015). Prašymus peržiūrėti bylą nagrinėja teismas, priėmęs sprendimą pirmąja instancija.

71 straipsnis 1 dalies d punktas. Centrinės institucijos

Reglamento 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta centrinė institucija:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centras)

Adresas:

Spitalska 8

P.O. Box 57

SK - 814 99 Bratislava

Kiti kontaktiniai duomenys:

Tel.: +421 220463208

Faksas: +421 220463258

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@cipc.gov.sk

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.cipc.gov.sk/

71 straipsnis 1 dalies e punktas. Viešieji subjektai

Informacijos nepateikiama, nes visas centrinės institucijos funkcijas Slovakijoje atlieka Tarptautinės vaikų ir jaunimo teisinės apsaugos centras.

71 straipsnis 1 dalies f punktas. Kompetentingos vykdymo institucijos

Taikant reglamento 21 straipsnį, vykdymo įgaliojimus turinčios kompetentingos institucijos – tai apylinkės teismai (okresný súd), atliekantys už sprendimų vykdymą atsakingų teismų (exekučný súd) funkcijas.

71 straipsnis 1 dalies g punktas. Priimtinos dokumentų vertimo kalbos

Kalbos, į kurias turi būti išversti 20, 28 ir 40 straipsniuose nurodyti dokumentai – slovakų ir čekų.

71 straipsnis 1 dalies h punktas. Centrinėms institucijoms priimtinos ryšių palaikymo su kitomis centrinėmis institucijomis kalbos

Kalbos, kuriomis Slovakijos centrinė institucija palaiko ryšius su kitomis centrinėmis institucijomis pagal 59 straipsnį – slovakų, čekų, anglų ir vokiečių.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 13/07/2020