Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Preživninske obveznosti

  Nacionalne informacije in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (ES) št. 4/2009

  Splošne informacije

  Cilj Uredbe Sveta št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 v zvezi s preživninskimi obveznostmi je zagotoviti učinkovito in hitro izterjavo preživnin.

  Določa devet standardnih obrazcev, s katerimi naj bi se olajšala komunikacija med osrednjimi organi in omogočila predložitev zahtevkov po elektronski poti.

  Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

  Danska je z izjavo (UL L 149, 12.6.2009, str. 80) na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe, kolikor ta uredba spreminja Uredbo (ES) št. 44/2001.

  Danska je potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb izvedbenega akta z dne 10. novembra 2011 o uvedbi prilog X in XI k Uredbi Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (uradno obvestilo Danske, UL L 195, 18. 7. 2013, str. 1).

  Danske Haaški protokol iz leta 2007 ne zavezujoč.

  Evropski portal e-pravosodje zagotavlja informacije o uporabi uredb in uporabniku prijazno orodje za izpolnjevanje obrazcev.

  Neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih

  Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah je zaradi lažjega izvajanja uredbe o preživninskih obveznostih v praksi in učinkovitega uveljavljanja pravic državljanov po vsej EU pripravila neobvezni standardni obrazec izjave o izostalih preživninskih zneskih.

  Ta neobvezni obrazec je namenjen lažji izterjavi izostalih preživninskih zneskov in je na voljo v 23 jezikih. Obrazcu je priložen tudi praktični vodnik za izpolnjevanje. Obrazec je na voljo v naslednjih oblikah: PDF PDF (981 Kb) sl in XLS Excel (390 Kb) sl.

  Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

  Sorodne povezave

  Smernice za uporabo prilog iz Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah

  Haaški protokol z dne 23. novembra 2007

  ARHIVIRANO spletišče Evropskega pravosodnega atlasa (zaprto 30. septembra 2017)


  ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

  Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

  Družinsko pravo – preživninska obveznost


  *obvezen vnos
  Zadnja posodobitev: 17/03/2022

  Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.