Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Наръчник


Настоящият наръчник се занимава с използването на видеоконферентно оборудване в трансгранични съдебни производства в Европейския съюз. В него са застъпени организационните, техническите и правните аспекти на използването на видеоконферентна технология. Освен това се прави анализ на използването на оборудване в съдебни зали и зали за свидетели, както и на използването на преносимо оборудване. Насоките се отнасят за случаи, в които видеоконферентните връзки се използват за която и да е част от съдопроизводството, по-конкретно за снемане на показания на отдалечено място в друга държава-членка на ЕС.


Връзката отваря нов прозорецНаръчник за видеоконферентни връзки при трансграничните производства (PDF)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ТРАНСГРАНИЧНИ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ В ЕС

1.1. Връзката отваря нов прозорецОбхват и обща информация

1.2. Връзката отваря нов прозорецПреглед на правната рамка в Европейския съюз

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ

2.1. Връзката отваря нов прозорецПодготвителни мерки

2.2. Връзката отваря нов прозорецИскането

2.3. Връзката отваря нов прозорецНеобходимата подготовка

2.4. Връзката отваря нов прозорецУстен превод

2.5. Връзката отваря нов прозорецРазпитът

2.6. Връзката отваря нов прозорецПротокол от разпита

3. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

3.1. Връзката отваря нов прозорецСъпътстваща информация за техническите изисквания

3.2. Връзката отваря нов прозорецОбщи правила и принципи за качество

3.2.1. Връзката отваря нов прозорецВидеoконферентно оборудване -Изображение

3.2.2. Връзката отваря нов прозорецВидеoконферентно оборудване - Звук

3.3. Връзката отваря нов прозорецРабота с видеоконферентното оборудване

3.3.1. Връзката отваря нов прозорецЗаписи и използване на документи

3.3.2. Връзката отваря нов прозорецМноготочкови връзки и мрежови мостове

ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Приложение I — подробна информация относно правната рамка за използването на видеоконферетните връзки в трансгранични производства

4.1 Връзката отваря нов прозорецПравната рамка по наказателноправни въпроси

4.2.  Връзката отваря нов прозорецПравната рамка по граждански и търговски дела

5. Приложение II —  Връзката отваря нов прозорецТехнически стандарти

6. Приложение III — Връзката отваря нов прозорецОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДЕОКОНФЕРЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ В ТРАСГРАНИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020