Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások

A 2201/2003/EK rendelettel kapcsolatos nemzeti tájékoztatás és online formanyomtatványok


Általános információk

A Tanács A link új ablakot nyit meg2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendeletet Dánia kivételével az Európai Unió valamennyi tagállama között alkalmazni kell.

A valamely tagállamban hozott határozatot a többi tagállamban külön eljárás nélkül el kell ismerni.

A valamely tagállamban hozott és abban az államban végrehajtható határozatot a másik tagállamban végre kell hajtani, ha bármely érdekelt fél kérelmére ott végrehajthatóvá nyilvánították. A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet a Határozatok elismerése/végrehajthatósága ügyében illetékes bíróság címszó alatt megjelenő bírósághoz kell benyújtani. A végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelem tárgyában hozott határozattal szembeni jogorvoslatot a Határozatok elismerése/végrehajthatósága elleni fellebbezések ügyében illetékes bíróság listában megjelenő bírósághoz kell benyújtani.

A láthatási jog és a gyermek visszavitele tárgyában hozott határozatokat a többi tagállamban a végrehajthatóvá nyilvánítás szükségessége nélkül ismerik el és hajtják végre, feltéve, hogy a határozatot egy igazolás kíséri.

Ez a rendelet négyféle szabványos formanyomtatványról rendelkezik.

Mindegyik tagállam kijelöl legalább egy központi hatóságot, amelynek feladata a rendelet alkalmazásának elősegítése.

Az európai igazságügyi portál a rendelet alkalmazásával kapcsolatos információkkal és a nyomtatványok kitöltését segítő, felhasználóbarát eszközzel áll az Ön rendelkezésére.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó link

A link új ablakot nyit megARCHÍV Európai Igazságügyi Atlasz (a webhely 2017. szeptember 30-án megszűnt)


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 06/10/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Belgium


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefon: +32 2 542 67 00

Fax:          +32 2 542 70 06

E-Mail: rapt-parental@just.fgov.be

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: francia, holland, német, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: az igazoláshoz fordítást kell csatolni a végrehajtás helye szerinti hivatalos nyelven. E nyelvet (esettől függően francia, holland vagy német) a „bizonyításfelvétel”–ről szóló rendelethez csatolt, a belga települések és az elsőfokú bíróságok illetékességi területeit tartalmazó jegyzék (Kézikönyv) II. oszlopában határozzák meg (F – francia, N – holland, D- német).

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Belgiumban: a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Belgiumban:

a) a végrehajthatósági határozatot kérelmező fél jogorvoslati kérelme esetén a cour d’appel vagy a hof van beroep.

b) azon személy jogorvoslati kérelme esetén, akivel szemben a végrehajtást kérték, a tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Belgiumban, a semmisségi panasz.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Bulgária


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikknek megfelelően kijelölt központi hatóságok neve, címe és kommunikációs csatornái a következők:

Igazságügyi Minisztérium

A Gyermekek Nemzetközi Jogi Védelmével és a Nemzetközi Örökbefogadásokkal Foglalkozó Igazgatóság

Tel.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Cím: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Szófia

Bulgária

(a rendelet által lefedett minden, a szülői felelősséggel, valamint a gyermekek jogellenes elvitelével és elhelyezésével (56. cikk) kapcsolatos valamennyi kérdés tekintetében)

Nemzetközi Jogi Együttműködési és Európai Ügyek Igazgatósága

Tel.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Cím: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Szófia

Bulgária

(a rendelet által lefedett valamennyi kérdés tekintetében, kivéve a szülői felelősséggel, valamint a gyermekek jogellenes elvitelével és elhelyezésével (56. cikk) kapcsolatos kérdéseket)

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében kijelölt központi hatóságokkal kapcsolatos kommunikáció során elfogadott nyelvek a következők: bolgár, angol és francia.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdése értelmében fennálló láthatási jogokra vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a következők: bolgár, angol és francia.

21. és 29. cikk

A 21. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott ítéletek elismerésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek az anyakönyvi nyilvántartásba vételt végző hatóságok, méghozzá az önkormányzatok polgármesterei (a polgári perrendtartás 621. cikkének (2) bekezdése).

A 21. cikk (2) bekezdésében hivatkozott, az ítéletek elismerésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv a regionális bíróság, amely az ellenérdekű fél állandó vagy bejegyzett címe szerinti illetékességgel, vagy ha a félnek nincs állandó vagy bejegyzett címe a Bolgár Köztársaságban, az érdekelt fél állandó vagy bejegyzett címe szerinti illetékességgel (a polgári perrendtartás 622. cikkének (1) bekezdése). Amennyiben az érdekelt fél sem rendelkezik állandó vagy bejegyzett címmel a Bolgár Köztársaságban, a kérelmet a Szófiai Városi Bírósághoz kell benyújtani.

A 29. cikkben hivatkozott hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, amelyhez egy másik uniós tagállamban kibocsátott bírósági határozat végrehajthatóvá nyilvánítására vonatkozó kérelem benyújtható, a regionális bíróság, amely az adós állandó vagy bejegyzett címe szerinti vagy a végrehajtás helye szerinti illetékességgel rendelkezik. (a polgári perrendtartás 623. cikkének (1) bekezdése)

33. cikk

A határozat ellen a Szófiai Fellebbviteli Bíróságon lehet fellebbezést benyújtani. (a polgári perrendtartás 623. cikke (6) bekezdésének első mondata)

34. cikk

A Szófiai Fellebbviteli Bíróság határozatai elleni további fellebbezéseket a Legfelsőbb Semmítőszékhez lehet benyújtani. (a polgári perrendtartás 623. cikke (6) bekezdésének második mondata)

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Csehország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

A gyermekek nemzetközi jogi védelmével foglalkozó hivatal (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Cseh Köztársaság

Telefon: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Honlap: http://www.umpod.cz/

Kapcsolattartók

Zdeněk Kapitán, igazgató

Markéta Nováková, igazgatóhelyettes

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: cseh, angol, német, francia.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: cseh.

21. és 29. cikk

A Cseh Köztársaságban a 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket az alábbi szervekhez lehet benyújtani:

– járásbíróságok (okresní soudy) vagy bírósági végrehajtók (soudní exekutoři).

33. cikk

A Cseh Köztársaságban a 33. cikk szerinti fellebbezési kérelmeket az alábbi szervekhez lehet benyújtani:

– járásbíróságok (okresní soudy)).

34. cikk

A 34. cikk alapján a Cseh Köztársaságban kizárólag az alábbi jogorvoslatok kérelmezhetők:

– megsemmisítés iránti kérelem (žaloba pro zmatečnost), a módosított  99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény) 229. és következő cikkei alapján, valamint bírósági felülvizsgálat (dovolání), a módosított 99/1963. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény) 236. és következő cikkei alapján.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Németország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Telefon:   +49 228 410 5212

Fax:          +49 228 410 5401

E-Mail:     int.sorgerecht@bfj.bund.de

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: német és angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: német.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Németországban:

– a Kammergericht (Berlin) illetékességi területén: a Familiengericht Pankow/Weissensee.

az „Oberlandesgericht” Braunschweig, az „Oberlandesgericht” Celle és az „Oberlandesgericht” Oldenburg illetékességi területén a „Familiengericht” Celle.

– a többi Oberlandesgericht illetékességi területén: az adott Oberlandesgericht székhelyén működő Familiengericht.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Németországban: az Oberlandesgericht.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Németországban a Rechtsbeschwerde.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Észtország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikknek megfelelően kijelölt központi hatóságok neve, címe és elérhetőségei:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Igazságügyi Együttműködési Osztály

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal kapcsolatos kommunikáció során elfogadott nyelvek a következők: észt, angol.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdése értelmében fennálló láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a következők: ész és angol.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket az illetékes megyei bíróságon kell benyújtani Észtországban.

33. cikk

A 33. cikk szerinti fellebbezéseket az illetékes körzeti bíróságon kell benyújtani Észtországban.

34. cikk

A 34. cikk szerinti fellebbezéseket csak semmisség iránti fellebbezésként lehet benyújtani Észtországban.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Írország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tel.: +353 1 4790200

Fax: +3531 4790201

E-mail: child_abduct_inbox@justice.ie

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal való kapcsolattartás céljából elfogadott nyelvek: ír és/vagy angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó, a 45. cikk (2) bekezdése szerinti igazolás elfogadott nyelvei: Angol és/vagy ír.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban: a Felsőbíróság („High Court”).

33. cikk

A 33. cikkben előírt jogorvoslatot a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Írországban: a Felsőbíróság („High Court”).

34. cikk

Írországban a Fellebbviteli Bírósághoz („Court of Appeal”) lehet jogkérdésben fellebbezni (megjegyzendő azonban, hogy az ír Alkotmány rendelkezései szerint a Legfelsőbb Bíróság („Supreme Court”) bírálja el a Felsőbíróság („High Court”) határozataival szemben benyújtott fellebbezést, ha meggyőződik arról, hogy rendkívüli körülmények indokolják a Legfelsőbb Bírósághoz történő közvetlen fellebbezést.  A Legfelsőbb Bíróság bírálja el a Fellebbviteli Bíróság határozataival szemben benyújtott fellebbezést is, ha meggyőződik arról, hogy megvalósulnak az Alkotmányban megállapított egyes feltételek.)

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 03/03/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Görögország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Argyro Eleftheriadou igazgató

Katerina Papanikolaou osztályvezető

Mesogeion 96

11527 Athén

Tel.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fax: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi hatóságokkal folytatott levelezésre elfogadott nyelvek a következők: görög, angol, francia.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdése értelmében fennálló láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a következők: görög, angol, francia.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikknek megfelelő kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Görögországban az elsőfokú bírósághoz.

A kérelmeket az adós lakóhelye, ennek hiányában az adós szálláshelye szerint illetékes bírósághoz kell benyújtani, vagy ha az adós szálláshellyel sem rendelkezik, akkor az athéni bírósághoz.

33. cikk

A 33. cikknek megfelelő fellebbezéseket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Görögországban a fellebbviteli bírósághoz.

34. cikk

A 34. cikknek megfelelő fellebbezéseket kizárólag a következőképpen lehet benyújtani:

– Görögországban megsemmisítés iránti kérelemként.

A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bírósághoz kell benyújtani.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/03/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Spanyolország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Telefon:   +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Fax:          +34 91 3902383

E-Mail:  A link új ablakot nyit megsustraccionmenores@mjusticia.es

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: spanyol, angol, francia.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: spanyol.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Spanyolországban: a Juzgado de Primera Instancia.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Spanyolországban: az Audiencia Provincial.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

–Spanyolországban, a semmisségi panasz.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Franciaország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

Két központi hatóság került kijelölésre.

1. A rendelet egészének alkalmazásában, az 56. cikk (külföldön történő elhelyezés) kivételével

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Polgári és Igazságügyi Igazgatóság)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (Az uniós joggal, a nemzetközi magánjoggal és a polgári ügyekben nyújtott kölcsönös jogsegéllyel foglalkozó osztály)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: A link új ablakot nyit megentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Az 56. cikk (külföldön történő elhelyezés) alkalmazásában

Ministère de la Justice (Igazságügyi Minisztérium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Igazságügyi Ifjúságvédelmi Igazgatóság)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Jogi és Igazságügyi Osztály)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Az iroda címe: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33(01) 44 77 25 78

E-mail:

A link új ablakot nyit megpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: a francia és az angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: a francia és az angol.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikk szerinti kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Franciaországban a polgári ügyekben eljáró elsőfokú bíróság elnökéhez (Président du tribunal judiciaire) vagy annak megbízottjához.

33. cikk

A 33. cikkben említett jogorvoslati kérelmet a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Franciaországban a Fellebbviteli Bírósághoz („Cour d’appel”).

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat:

– Franciaországban kizárólag megsemmisítés iránti kérelemmel támadható meg.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 28/01/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Horvátország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk értelmében kijelölt központi hatóságok neve, címe és kommunikációs eszközei:

Demográfiai, Családügyi, Ifjúsági és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zágráb

Honlap: http://www.mdomsp.hr/

E-mail: ministarstvo@mdomsp.hr

Tel.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdésének megfelelően a központi hatóságokkal való kommunikáció során elfogadott nyelvek:

a) horvát vagy angol a központi hatóságokkal való kommunikációra;

b) horvát a beadványok esetében.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdésének megfelelő láthatási jogra vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a következők:

horvát.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

A városi bíróságok (općinski sudovi) fogadják be és bírálják el a végrehajthatóvá nyilvánításra vonatkozó kérelmeket.

33. cikk

A 33. cikk szerinti fellebbezést a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

A másodfokú bírósághoz (megyei bírósághoz – županijski sud) a határozatot meghozó elsőfokú bíróságon (városi bíróságon – općinski sud) keresztül kell a fellebbezést benyújtani.

34. cikk

A 34. cikk szerinti fellebbezések:

A fellebbezés tárgyában hozott ítéletet bármelyik fél perújrafelvételi kérelemmel (a polgári perrendtartásról szóló törvény 421–428. cikke) támadhatja meg. A perújrafelvételi kérelmet az elsőfokú ítéletet hozó bírósághoz (a városi bírósághoz) kell benyújtani.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Olaszország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk értelmében kijelölt központi hatóságok neve, címe, és a kapcsolattartás módja:

Olaszország egésze vonatkozásában a központi hatóság:
„Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità”

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

E-mail: A link új ablakot nyit megautoritacentrali.dgmc@giustizia.it

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatósággal történő kapcsolattartás céljából elfogadott nyelvek: az olasz, az angol és a francia.

67. cikk (c)

A láthatási joggal és a gyermek visszavitelével kapcsolatos igazolások – 45. cikk (2) bekezdés – esetében: az olasz, az angol és a francia.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

Olaszországban: a fellebbviteli bírósághoz („Corte d'appello”).

33. cikk

A 33. cikk szerinti fellebbezéseket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

Olaszországban: a fellebbviteli bírósághoz („Corte d'appello”).

34. cikk

A 34. cikk szerinti fellebbezésekre Olaszországban

kizárólag jogkérdést illetően, megsemmisítés iránti kérelemként (cassazione) van lehetőség.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 12/01/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Ciprus


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja;

Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Ciprus

Kapcsolattartók:

Yioulíka Hadjiprodromou

jogi tanácsadó

International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)

Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)

Tel.: (+357) 22805943

Fax.: (+357) 22518328

Email: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou

közigazgatási tisztviselő

International Legal Cooperation Unit (Nemzetközi Jogi Együttműködési Csoport)

Ministry of Justice and Public Order (Igazságügyi és Közrendészeti Minisztérium)

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdés és a 45. cikk (2) bekezdés alkalmazásában Ciprus hivatalos nyelvein, azaz a görög és a török nyelven kívül az angol is elfogadott.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó, a 45. cikk (2) bekezdése szerinti igazolás elfogadott nyelvei:

Az 57. cikk (2) bekezdés és a 45. cikk (2) bekezdés alkalmazásában Ciprus hivatalos nyelvein, azaz a görög és a török nyelven kívül az angol is elfogadott.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Cipruson

a) Nicosia-Kyrenia családjogi bírósága (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limassol-Paphos családjogi bírósága

c) Larnaca-Famagusta családjogi bírósága

33. cikk

A 33. cikkben említett fellebbezéseket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

– Cipruson a családjogi fellebbviteli bíróság (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

34. cikk

Cipruson a 34. cikk alkalmazásában nincs olyan mechanizmus, amellyel a fellebbezés tárgyában hozott határozatot harmadfokon eljáró bíróság előtt lehet megtámadni.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Lettország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

E-Mail: A link új ablakot nyit megtm.kanceleja@tm.gov.lv

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: lett, angol.

67. cikk (c)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: lett, angol.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Lettországban: a rajona (pilsētas) tiesa [járási (városi) bíróság].

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Lettországban: az apgabaltiesa [regionális bíróság].

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

–Lettországban, az Augstākajā tiesā [a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtható jogorvoslat].

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/01/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Litvánia


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon:   +370 5 2662933

Fax:          +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefon:   +370 5 266 42 01

Fax:          +370 5 260 38 13

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: litván, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: litván.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Litvániában: a Lietuvos apeliacinis teismas [fellebbviteli bíróság].

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Litvániában: a Lietuvos apeliacinis teismas [fellebbviteli bíróság].

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Litvániában a Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtható semmisségi panasz].

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Luxemburg


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikknek megfelelően kijelölt központi hatóságok nevei, címei és elérhetőségei:

A Legfelsőbb Bíróság mellett működő ügyészség (Parquet général près la Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon:       +352 475981 / 336

Fax:        +352 470550

E-mail: A link új ablakot nyit megparquet.general@justice.etat.lu

67. cikk (b)

A központi hatóságokkal való levelezés céljára az 57. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott nyelvek a következők: francia, angol és német.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdése értelmében a láthatási jogra, illetve a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetében elfogadott nyelvek a következők: francia, angol és német.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Luxemburgban a kerületi bíróság (Tribunal d’arrondissement) elnökéhez.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Luxemburgban a fellebbviteli bíróság (Cour d’appel).

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Luxemburgban jogkérdésben benyújtott fellebbezés (pourvoi en cassation).

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Magyarország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját az oldal elején található keresőeszköz segítségével találhatja meg.

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: magyar, angol, német, francia.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: magyar, angol, német, francia.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Magyarországon, a törvényszék székhelyén működő járásbíróság, Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Magyarországon, a törvényszék, Budapesten a Fővárosi Törvényszék.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Magyarországon: a felülvizsgálati kérelem.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Málta


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk értelmében kijelölt központi hatóságok neve, címe, és a velük való kapcsolattartás módja;

Igazgató

Szociális Jóléti Normákért felelős Osztály

Családügyi és Szociális Szolidaritási Minisztérium

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – Málta

Tel.: +356 21 441311/ 21480130

Fax: +356 21 490468

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: máltai, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: máltai, angol.

21. és 29. cikk

A 21. és a 29. cikkben említett kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

Máltán a Polgári Bíróság (Családjogi Kollégium), Gozón a gozói magisztrátusi bíróság (Családjogi Kollégium) (felsőbírósági hatáskörében)

33. cikk

A 34. cikkben említett fellebbezések az alább felsorolt bíróságokhoz nyújthatók be:

– Máltán és Gozón a Qorti tal-Appell (fellebbviteli bíróság) a polgári eljárásjogi és szervezeti törvénykönyvben a fellebbezésekre meghatározott eljárásban – 12. fejezet.

34. cikk

A 34. cikkben említett fellebbezéseket kizárólag az alábbi bíróságokhoz lehet benyújtani: erre vonatkozó rendelkezést a nemzeti jog nem tartalmaz.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Hollandia


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefon: (070) 370 79 11

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: holland, angol, német, francia.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: holland, angol, német.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Hollandiában: a voorzieningenrechter van de rechtbank.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Hollandiában: a rechtbank.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

–Hollandiában a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtható jogorvoslat.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Ausztria


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk szerinti központi hatóság neve, valamint a kapcsolattartás módja:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Telefon:   +43 1 52152 2134

Fax:         +43 1 52152 2829

E-mail:     team.z@bmj.gv.at

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei: Német.

67. cikk (c)

A láthatási jog gyakorlására és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás (45. cikk (2) bekezdés) céljából: Német.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket a következő bíróságokhoz vagy illetékes hatóságokhoz kell benyújtani:

–     Ausztriában a járásbírósághoz (Bezirksgericht)

33. cikk

A 33. cikk szerinti jogorvoslati kérelmet a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

–     Ausztriában a járásbírósághoz (Bezirksgericht)

34. cikk

A 34. cikk szerinti jogorvoslati kérelem benyújtása

–     Ausztriában: kizárólag (a Legfelsőbb Bírósághoz intézett és a járásbírósághoz benyújtott) felülvizsgálat iránti kérelem formájában lehetséges.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Lengyelország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Telefon/fax:     +48 22 628 09 49

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: lengyel, német, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: lengyel.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Lengyelországban: a Sądy okręgowy (járási bíróságok).

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Lengyelországban: a Sądy apelacyjny (másodfokú bíróságok).

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Lengyelországban a Sąd Najwyższy-hez (Legfelsőbb Bíróság) benyújtható semmisségi panasz.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Portugália


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk értelmében kijelölt központi hatóság az alábbi kormányzati szerv:

DGRSP - Rehabilitációs és Büntetés-végrehajtási Főigazgatóság (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Jogi és peres ügyek Osztálya (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel, nº 1

1150-122 Lisszabon

Tel.: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

A link új ablakot nyit megHonlap

E-mail: A link új ablakot nyit meggjc@dgrsp.mj.pt

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdés értelmében a központi hatósággal történő kapcsolattartás céljából használható nyelvek a portugál, az angol és a francia.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdés értelmében a láthatási joggal és a gyermek visszavitelével kapcsolatos igazolások céljából elfogadott nyelvek a portugál és az angol.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti ügyekben hatáskörrel rendelkező bíróság:

– a családjogi és kiskorúak ügyeiben eljáró bíróság (Juízo de Família e Menores); vagy, amennyiben ilyen nincs:

a helyi polgári jogi bíróság (Juízo Local Cível), amennyiben van ilyen, vagy egyébként az általános hatáskörrel rendelkező helyi bíróság (Juízo Local de Competência Genérica).

33. cikk

A 33. cikk szerinti fellebbezéseket a Fellebbviteli Bírósághoz (Tribunal da Relação) kell benyújtani.

34. cikk

A rendelet 34. cikkének alkalmazásában kizárólag jogkérdésben történő fellebbezésre van lehetőség, amelyet a Legfelsőbb Bírósághoz (Supremo Tribunal de Justiça) kell benyújtani.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/02/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Szlovénia


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok nevét, címét és a kapcsolattartás módját:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 369 77 00

Fax: +386 (0)1 369 78 32

E-Mail: A link új ablakot nyit meggp.mddsz@gov.si

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelveit: szlovén, angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: szlovén.

21. és 29. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 21. és 29. cikkben említett kérelmek benyújthatók, a következők:

– Szlovéniában: az okrožno sodišče.

33. cikk

Azok a bíróságok, amelyekhez a 33. cikkben említett jogorvoslati kérelem benyújtható, a következők:

– Szlovéniában: az okrožno sodišče.

34. cikk

A 34. cikkben említett, a jogorvoslat tárgyában hozott határozat kizárólag a következő eljárásokkal támadható meg:

– Szlovéniában a pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 14/12/2020

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Szlovákia


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

(55. cikk c) pont) – A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 2 888 91 111

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail: A link új ablakot nyit megcivil.inter.coop@justice.sk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttp://www.justice.gov.sk/

(55. cikk a), b), d) és e) pont, és 56. cikk) – A gyermekek és fiatalok nemzetközi jogi védelmével foglalkozó központ (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax: +421 2 20 46 32 58

E-mail: A link új ablakot nyit meginfo@cipc.gov.sk

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.cipc.gov.sk/

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal való kapcsolattartás céljából elfogadott nyelvek:

  • az 55. cikk c) pontja alkalmazásában: szlovák, angol, francia
  • az 55. cikk d) pont alkalmazásában: szlovák, angol, cseh
  • az 55. cikk a), b) és e) pont alkalmazásában: szlovák, angol, francia, cseh és német

67. cikk (c)

A láthatási jogokkal kapcsolatos és a gyermek visszavitelével kapcsolatos igazolás céljából – 45. cikk (2) bekezdés: szlovák

21. és 29. cikk

A 21. cikk szerinti kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

a) válás, élettársi közösség felbontása és házasság érvénytelenítése tárgyában hozott ítélet elismerése iránti kérelmet a pozsonyi megyei bírósághoz (Krajský súd v Bratislave);

b) a szülői felelősség tárgyában hozott ítélet elismerése iránti kérelmet a járási bírósághoz (Okresný súd), ha a gyermek tartózkodási helye a Szlovák Köztársaságban van, vagy a pozsonyi I. járási bírósághoz (Okresný súd Bratislava I), ha a gyermek tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén kívül van.

A 29. cikk szerinti kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmet a gyermek tartózkodási helye szerinti járási bírósághoz (Okresný súd), vagy a pozsonyi I. járási bírósághoz (Okresný súd Bratislava I), ha a gyermek tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén kívül van.

33. cikk

A 33. cikk szerinti jogorvoslati kérelmeket az alábbi bíróságokhoz kell benyújtani:

– a fellebbezést a járási bírósághoz.

34. cikk

A 34. cikk értelmében előterjeszthető jogorvoslati kérelem:

–  felülvizsgálati kérelem.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 03/03/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Finnország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikknek megfelelően kijelölt központi hatóságok neve, címe és kommunikációs eszközei:

Oikeusministeriö [Igazságügyi Minisztérium]

Kansainvälinen oikeusapu [Nemzetközi Jogsegéllyel foglalkozó Egység

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-mail: A link új ablakot nyit megcentral.authority@om.fi

67. cikk (b)

Az 57. cikk (2) bekezdése értelmében a központi hatóságokkal folytatott kommunikáció során elfogadott nyelvek a következők: finn, svéd, angol.

67. cikk (c)

A 45. cikk (2) bekezdése értelmében fennálló láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás elfogadott nyelvei a következők: finn, svéd, angol.

21. és 29. cikk

A 21. és 29. cikk szerinti kérelmeket a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

Finnországban a käräjäoikeus/tingsrätt-hez.

33. cikk

A 33. cikk szerinti fellebbezést a következő bíróságokhoz kell benyújtani:

Finnországban a hovioikeus/hovrätt-hez.

34. cikk

A 34. cikk szerint a fellebbezést elbíráló ítélet csak aaz alábbi bíróság előtt támadható meg:

Finnországban a Korkein oikeus/högsta domstolen-nél.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 18/01/2021

Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - Svédország


67. cikk (a)

67. cikk (b)

67. cikk (c)

21. és 29. cikk

33. cikk

34. cikk

67. cikk (a)

Az 53. cikk alapján kijelölt központi hatóságok neve, címe és a kapcsolattartás módja:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(A Külügyminisztérium konzuli ügyek és polgári jogi osztálya)

S-103 39 Stockholm

Telefon:    +46 (8) 405 1000 (központi telefonszám) / +46 (8) 405 5005 (hivatali időn kívül hívható segélyhívó szám )

+46 (8) 723 1176;

Email cím: ud-kc@gov.se

67. cikk (b)

A központi hatóságok részére szóló, az 57. cikk (2) bekezdése szerinti közlemények elfogadott nyelvei a svéd és az angol.

67. cikk (c)

A láthatási jogra és a gyermek visszavitelére vonatkozó igazolás esetén – 45. cikk (2) bekezdés: svéd vagy angol.

21. és 29. cikk

21. cikk

Ha a kérelem teljes egészében vagy részben gyermek személyére irányul, azt a gyermekek és szülők jogairól szóló svéd törvény (föräldrabalken) 21. fejezetének 1. szakasza értelmében a járásbírósághoz (tingsrätt) kell benyújtani.

Ha a kérelem nem gyermek személyére irányul, azt a másik fél lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani a Brüsszel II. rendelet kiegészítő rendelkezéseiről szóló (2005:97) rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében felsorolt bíróságok közül, vagy, ha a másik fél nem Svédországban lakik, a nackai járásbírósághoz.

29. cikk

Ha a kérelem teljes egészében vagy részben gyermek személyére irányul, azt a Brüsszel II. rendelet 29. cikkének (2) bekezdése szerinti járásbírósághoz kell benyújtani.

Ha a kérelem nem gyermek személyére irányul, azt a Brüsszel II. rendelet kiegészítő rendelkezéseiről szóló (2005:97) rendelet 5. §-ának (1) bekezdésében felsorolt bíróságok közül a Brüsszel II. rendelet 29. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározott járásbírósághoz kell benyújtani.

33. cikk

A 33. cikk szerinti jogorvoslati kérelmet ahhoz a körzeti bírósághoz kell benyújtani, amely a határozatot hozta.

34. cikk

A 34. cikk szerinti jogorvoslati kérelem csak fellebbviteli bírósághoz (hovrätt) vagy a Legfelsőbb Bírósághoz (Högsta domstolen) nyújtható be.

 

Ez a webhely az A link új ablakot nyit megEurópa Önökért portál része.

Örömmel vesszük A link új ablakot nyit megvisszajelzését arról, hogy hasznosnak találta-e az oldalon szereplő információkat.

Your-Europe


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 01/03/2021