Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo - Estonija


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Estonia

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Člen 67 (a)

Člen 67 (b)

Člen 67 (c)

Člena 21 in 29

Člen 33

Člen 34

Člen 67 (a)

Imena, naslovi in kontaktni podatki osrednjih organov, določenih v skladu s členom 53:

Justiitsministeerium (Ministrstvo za pravosodje)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-naslov: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Člen 67 (b)

V skladu s členom 57(2) sta naslednja jezika sprejemljiva za komunikacijo z osrednjimi organi: estonščina in angleščina.

Člen 67 (c)

V skladu s členom 45(2) sta naslednja jezika sprejemljiva za potrdilo o pravici do stikov z otrokom in potrdilo o vrnitvi otroka: estonščina in angleščina.

Člena 21 in 29

Zahteve iz členov 21 in 29 se vložijo pri pristojnem okrajnem sodišču v Estoniji.

Člen 33

Pravno sredstvo iz člena 33 se vloži pri pristojnem okrožnem sodišču v Estoniji.

Člen 34

Pravno sredstvo iz člena 34 je v Estoniji samo kasacijska pritožba.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019