Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Австрия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Австрия

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английскифренски вече са преведени.

Имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 53:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz (Федерално министерство, отговарящо за конституционните въпроси, реформите, дерегулирането и правосъдието)

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Vienna, AUSTRIA

Тел.:                +43 1 52152 2134

Факс:              +43 1 52152 2829

Ел. поща:        team.z@bmj.gv.at

Член 67 (б)

Приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 57, параграф 2: немски език.

Член 67 (в)

За удостоверението, касаещо правата на лични отношения c детето и връщането на детето по силата на член 45, параграф 2: немски език.

Членове 21 и 29

Предвидените в членове 21 и 29 молби се подават пред следните съдилища или компетентни органи:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 33

Жалбите, предвидени в член 33, се подават пред посочените по-долу съдилища:

–     в Австрия — пред районния съд (Bezirksgericht).

Член 34

Обжалването, предвидено в член 34, може да се извърши единствено:

–     в Австрия: чрез ревизионна жалба (Revisionsrekurs), подадена пред районния съд (Bezirksgericht), но адресирана до Върховния съд (Oberste Gerichtshof).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 25/03/2021