Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Austrija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Austrija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


67. pants (a)

67. pants (b)

67. pants (c)

21. un 29. pants

33. pants

34. pants

67. pants (a)

Saskaņā ar 53. pantu izraudzīto centrālo iestāžu nosaukumi, adreses un saziņas līdzekļi:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz,

Museumstrasse 7, Abteilung I 10,

1016 Vienna

Tālr.: +43 1 52152 2134

Fakss: +43 1 52152 2829

E-pasts: Saite atveras jaunā logāteam.z@bmj.gv.at

67. pants (b)

Valodas, kas pieņemtas saziņai ar centrālajām iestādēm saskaņā ar 57. panta 2. punktu: vācu valoda.

67. pants (c)

Apliecinājumam par saskarsmes tiesībām un bērna atgriešanu - 45. panta 2. punkts: vācu valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus, kas paredzēti 21. un 29. pantā, iesniedz šādām tiesām vai kompetentajām iestādēm:

- Austrijā iecirkņa tiesai (Bezirksgericht).

33. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 33. pantā, iesniedz šādām tiesām:

- Austrijā iecirkņa tiesai.

34. pants

Pārsūdzības, kas paredzētas 34. pantā, var iesniegt tikai:

- Austrijā: ar pārsūdzību par tiesību piemērošanas jautājumiem (Revisionsrekurs), iesniedz iecirkņa tiesai, bet adresē Augstākajai tiesai (Oberster Gerichtshof).


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 26/11/2018