Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • ...
  • Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej - Austria


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


Art. 67 (a)

Art. 67 (b)

Art. 67 (c)

Art. 21 i 29

Art. 33

Art. 34

Art. 67 (a)

Nazwy i adresy organów centralnych zgodnie z art. 53 oraz sposoby kontaktowania się z nimi:

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz

Museumstrasse 7 Abteilung I 10

1016 Wien

Tel.:   +43 1 52152 2134

Faks:         +43 1 52152 2829

E-mail:     Link otworzy się w nowym oknieteam.z@bmj.gv.at

Art. 67 (b)

Języki akceptowane w kontaktach z organami centralnymi, zgodnie z art. 57 ust. 2: język niemiecki.

Art. 67 (c)

Języki akceptowane dla świadectw dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem i powrotu dziecka – art. 45 ust. 2: język niemiecki.

Art. 21 i 29

Wnioski, o których mowa w art. 21 i art. 29 należy składać w następujących sądach lub właściwych urzędach:

w Austrii są to sądy rejonowe.

Art. 33

Odwołania, o których mowa w art. 33, należy wnosić do następujących sądów:

w Austrii są to sądy rejonowe.

Art. 34

Odwołania, o których mowa w art. 34, można wnosić:

w Austrii: tylko wraz ze skargą kasacyjną (za pośrednictwem sądu rejonowego, do Sądu Najwyższego).

 

Ta strona jest częścią portalu Link otworzy się w nowym oknieTwoja Europa.

Państwa Link otworzy się w nowym oknieopinia na temat przydatności przedstawionych informacji jest dla nas ważna.

Your-Europe


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 14/12/2020