Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću - Bugarska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Obiteljsko pravo — bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Članak 67. točka (a)

Članak 67. točka (b)

Članak 67. točka (c)

Članci 21. i 29.

Članak 33.

Članak 34.

Članak 67. točka (a)

Nazivi, adrese i sredstva komunikacije za središnja tijela iz članka 53.:

Ministarstvo pravosuđa

Međunarodna pravna zaštita za djecu i uprava za međunarodne postupke usvajanja

Telefon: (+359 2) 9237302

E-pošta: L_Chernogorova@justice.government.bg

Telefaks: (+359 2) 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bugarska

(za sva pitanja obuhvaćena Uredbom u vezi s roditeljskom odgovornošću te otmicama i smještajem djece (članak 56.))

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Telefon: (+359 2) 9237413

Telefaks: (+359 2) 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bugarska

(za sva pitanja obuhvaćena Uredbom, osim za stvari povezane s roditeljskom odgovornošću te otmicama i smještanjem djece (članak 56.))

Članak 67. točka (b)

Jezici prihvaćeni za komunikaciju sa središnjim tijelima u skladu s člankom 57. stavkom 2.: bugarski, engleski i francuski.

Članak 67. točka (c)

Jezici prihvaćeni za potvrdu o pravima na kontakt s djetetom u skladu s člankom 45. stavkom 2.: bugarski, engleski i francuski.

Članci 21. i 29.

Nadležna tijela za priznavanje sudskih odluka u bračnim stvarima i stvarima roditeljske odgovornosti iz članka 21. stavka 2. tijela su nadležna za registraciju, odnosno općinski čelnici (članak 621. stavak 2. Zakona o parničnom postupku).

Nadležno tijelo za priznavanje odluka pokrajinski je sud na čijem je području prebivalište ili boravište suprotstavljene stranke, ili ako suprotstavljena stranka nema prebivalište ili boravište na području Bugarske, prebivalište ili boravište zainteresirane stranke, iz članka 21. stavka 3. (članak 622. stavak 1. Zakona o parničnom postupku). Ako zainteresirana stranka nema prebivalište ili boravište na području Bugarske, zahtjev se podnosi općinskom sudu u Sofiji.

Nadležno tijelo kojem se podnosi zahtjev iz članka 29. za proglašenje izvršivosti sudske odluke donesene u drugoj državi članici pokrajinski je sud na čijem je području prebivalište ili boravište dužnika ili mjesto izvršenja. (članak 623. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Članak 33.

Žalba na odluku podnosi se žalbenom sudu u Sofiji. (članak 623. stavak 6. prva rečenica Zakona o parničnom postupku).

Članak 34.

Daljnje žalbe na odluke žalbenog suda u Sofiji podnose se Vrhovnom kasacijskom sudu. (članak 623. stavak 6. druga rečenica Zakona o parničnom postupku).

 

Ova je internetska stranica dio portala Poveznica se otvara u novom prozoruVaša Europa.

Važno nam je vaše Poveznica se otvara u novom prozorumišljenje o korisnosti pruženih informacija.

Your-Europe


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 14/12/2020