Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina


Všeobecné informace

Odkaz se otevře v novém okně.Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě bude uznáno v jiném členském státě, aniž by byla nutná další zvláštní procesní řízení.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě a v tomto státě vykonatelné bude vykonáno v jiném členském státě poté, kdy zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno vykonatelným. Žádost o prohlášení vykonatelnosti bude předložena soudu uvedenému ve Soudy rozhodující o návrzích na uznání / vykonatelnost. Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o prohlášení vykonatelnosti bude podáno k soudu uvedenému v seznamu Soudy rozhodující o opravném prostředku proti rozhodnutí o uznání / vykonatelnosti.

Rozhodnutí o právu na styk s dítětem a rozhodnutí týkající se navrácení dítěte jsou v jiných členských státech uznávána a jsou vykonatelná, aniž by bylo nutno je prohlašovat vykonatelnými, pokud je k nim připojeno potvrzení.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Každý členský stát určí minimálně jeden ústřední orgán, který bude pomáhat při aplikaci Nařízení.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.


VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost

 


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 21/08/2017