Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Cypern


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Cypern

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Kontoret for internationalt retligt samarbejde (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Cypern

Kontaktpersoner:

Yioulíka Hadjiprodromou, jurist

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805943

Fax.: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodía Dionysíou, administrativ medarbejder

Kontoret for internationalt retligt samarbejde

Ministeriet for Justitsvæsen og Offentlig Orden

Tlf.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikel 67 (b)

I forbindelse med artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, accepteres engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2:

Sprog, der accepteres ved oversættelse af ovennævnte attest og ved meddelelser til centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2, og artikel 45, stk. 2, er engelsk ud over Cyperns officielle sprog, dvs. græsk og tyrkisk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artikel 21 og 29 skal indgives til følgende domstole:

a) Retten for familieretlige sager (Oikogeneiakó Dikastírio) i Nicosia-Kyrenia

b) Retten for familieretlige sager i Limassol-Paphos

c) Retten for familieretlige sager i Larnaka-Famagusta.

Artikel 33

Appel som omhandlet i artikel 33 skal indgives til følgende domstole:

Appelretten for familieretlige sager (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikel 34

Der er i Cypern ikke adgang til tredjeinstansprøvelse af en dom, der er afsagt i en appelsag.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/04/2020