Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Küpros


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leofóros Athalássas 125

Dasoúpoli 1461, Nicosia

Küpros

Kontaktisikud:

Pr Yioulíka Hadjiprodromou

Jurist

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805943

Faks: (+357) 22518328

E-post: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Pr Troodía Dionysíou

Haldusametnik

Rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond

Justiits- ja avaliku korra ministeerium

Telefon: (+357) 22805932

Faks: (+357) 22518328

E-post: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend vastavalt artikli 45 lõikele 2.

Artikli 57 lõike 2 ja artikli 45 lõike 2 kohased vastuvõetavad keeled on Küprose ametlikud keeled, st kreeka ja türgi keel, ent aktsepteeritakse ka inglise keelt.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused tuleb esitada ühele järgmistest kohtutest:

– Küprosel

a) Nikosia-Kyrenia perekonnakohus (Oikogeneiakó Dikastírio);

b) Limassoli-Paphose perekonnakohus;

c) Larnaca-Famagusta perekonnakohus.

Artikkel 33

Artikli 33 kohane apellatsioonkaebus esitatakse järgmisele kohtule:

– Küprosel perekonnaasjade apellatsioonikohus (Devterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).

Artikkel 34

Küprosel ei ole artikli 34 kohaldamiseks ette nähtud mehhanismi, mille raames saaks apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsust edasi kaevata kolmanda astme kohtusse.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 08/09/2020