Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Česká republika


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česká republika

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


Článek 67 (a)

Článek 67 (b)

Článek 67 (c)

Články 21 a 29

Článek 33

Článek 34

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Email: Odkaz se otevře v novém okně.podatelna@umpod.cz

Webová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.umpod.cz/

Kontaktní osoby:

Zdeněk Kapitán, Ředitel

Markéta Nováková, Náměstek ředitele

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: čeština, angličtina, němčina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: čeština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy a soudní exekutoři.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v České republice žaloba pro zmatečnost podle § 229 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů a dovolání podle § 236 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 08/04/2020