Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat - Tšekki


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Perheoikeus – avioliittoasiat ja vanhempainvastuuta koskevat asiat


67 artiklan a alakohta

67 artiklan b alakohta

67 artiklan c alakohta

21 ja 29 artikla

33 artikla

34 artikla

67 artiklan a alakohta

Asetuksen 53 artiklan mukaisesti nimettyjen keskusviranomaisten nimet ja osoitteet sekä viestintämenetelmät:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Kansainvälisoikeudellinen lastensuojeluvirasto)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Puhelin: 00420 542 215 522

Faksi: 00420 542 212 836

Sähköposti: podatelna@umpod.cz

Internet-sivut: http://www.umpod.cz/

Yhteyshenkilöt:

Zdeněk Kapitán, johtaja

Markéta Nováková, apulaisjohtaja

67 artiklan b alakohta

Kielet, joita voidaan käyttää viestinnässä keskusviranomaisten kanssa ja jotka ilmoitetaan 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti: tšekki, englanti, saksa, ranska.

67 artiklan c alakohta

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskeva todistus – 45 artiklan 2 kohta: tšekki.

21 ja 29 artikla

Hakemukset, joista säädetään 21 ja 29 artiklassa, toimitetaan Tšekissä seuraaville tuomioistuimille:

- piirituomioistuimet (okresní soud) tai haastemiehet (soudní exekutor).

33 artikla

Muutoksenhaku, josta säädetään 33 artiklassa, toimitetaan Tšekissä jollekin seuraavista tuomioistuimista:

- piirituomioistuimet (okresní soud).

34 artikla

Muutoksia, joista säädetään 34 artiklassa, voidaan hakea Tšekissä ainoastaan seuraavasti:

- kumoamiskanteella (žaloba pro zmatečnost) siviiliprosessilain 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, 229 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti, ja ylimääräisellä muutoksenhaulla (dovolání) siviiliprosessilain 99/1963, sellaisena kuin on muutettuna, 236 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 08/04/2020