Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos - Čekija


67 straipsnis (a)

67 straipsnis (b)

67 straipsnis (c)

21 ir 29 straipsniai

33 straipsnis

34 straipsnis

67 straipsnis (a)

Centrinių institucijų, paskirtų pagal 53 straipsnį, pavadinimai, adresai ir informacijos perdavimo būdai:

Tarptautinės vaikų teisinės apsaugos biuras (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Čekija

Tel. Nr. 00420 542 215 522

Faksas 00420 542 212 836

E. paštas podatelna@umpod.cz

Interneto adresas http://www.umpod.cz/

Asmenys ryšiams:

Zdeněk Kapitán (directorius)

Markéta Nováková (direktoriaus pavaduotoja)

67 straipsnis (b)

Kalbos, priimtinos perduodant informaciją centrinėms institucijoms pagal 57 straipsnio 2 dalies: čekų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

67 straipsnis (c)

Kalbos, priimtinos bendravimo teisių ir vaiko sugrąžinimo pažymėjimams pagal 45 straipsnio 2 dalį: čekų kalba

21 ir 29 straipsniai

Prašymai pagal 21 ir 29 straipsnius turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy) arba teismo antstoliams (soudní exekutoři).

33 straipsnis

Apeliaciniai skundai pagal 33 straipsnį turi būti teikiami šiems Čekijos teismams:

- apylinkės teismams (okresní soudy)).

34 straipsnis

Čekijoje pagal 34 straipsnį galima teikti tik tokius skundus:

- skundą dėl panaikinimo(žaloba pro zmatečnost) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 229 ir tolesnius straipsnius ir prašymą peržiūrėti nutartį apeliacine tvarka (dovolání) pagal Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 236 ir tolesnius straipsnius.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020