Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Estland


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Afdelingen for internationalt retligt samarbejde

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

E-mail-adresse: central.authority@just.ee

Tlf: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Estisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

I Estland skal de i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger indgives til regionsretterne (maakohus).

Artikel 33

I Estland skal den i artikel 33 omhandlede appel indgives til distriktsretten (ringkonnakohus).

Artikel 34

I Estland kan den i artikel 34 omhandlede appel kun have karakter af en kassationsappel.

 

Denne webside er en del af Link åbner i nyt vindueDit Europa.

Vi vil gerne have din Link åbner i nyt vinduefeedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/12/2020