Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Брачни дела и дела свързани с родителската отговорност - Гърция


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Семейно право — брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност


Член 67 (а)

Член 67 (б)

Член 67 (в)

Членове 21 и 29

Член 33

Член 34

Член 67 (а)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Началник дирекция г-жа Аргиро Елефтериаду

Началник отдел г-жа Катерина Папаниколау

Mesogeion 96

11527 Атина

Тел.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Факс: 0030 210 7767499

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецaeleftheriadou@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецkpapanikolaou@justice.gov.gr, Връзката отваря нов прозорецcivilunit@justice.gov.gr

Член 67 (б)

Езици, които се приемат за кореспонденция с централните органи съгласно член 57, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Член 67 (в)

Езици, които се приемат за удостоверения за право на лични отношения с дете и връщане на дете съгласно член 45, параграф 2: гръцки, английски, френски.

Членове 21 и 29

Заявленията по членове 21 и 29 се подават до следните съдилища:

— в Гърция, първоинстанционен съд.

Заявленията се подават до компетентния съд по местоживеене на длъжника или, ако длъжникът няма местоживеене, в съда по мястото на настаняване на длъжника, или, ако длъжникът няма и място на настаняване, в компетентния съд в Атина.

Член 33

Жалбите по член 33 се подават в следните съдилища:

— в Гърция, апелативен съд.

Член 34

Жалби по член 34 могат да се подават само посредством:

— в Гърция, касационна жалба.

Касационните жалби се подават до Върховния съд (Άρειο Πάγο).

 

Тази уеб страница е част от Връзката отваря нов прозорец„Вашата Европа“.

Ще се радваме да получим вашите Връзката отваря нов прозорецкоментари относно полезността на предоставената информация.

Your-Europe


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 01/03/2021