Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar - Grækenland


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Grækenland

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


Artikel 67 (a)

Artikel 67 (b)

Artikel 67 (c)

Artikel 21 og 29

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side græsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: tyskengelsk er allerede oversat.

Afdelingschef Ms Argyro Eleftheriadou

Kontorchef Ms Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Athens

Tlf.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fax: 0030 210 7767499

e-mail: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2: Græsk, engelsk, fransk

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– retten i første instans.

Anmodninger indgives til den ret, der har stedlig competence i den retskreds, hvor debitor har bopæl, eller hvis debitor ikke har nogen fast bopæl, retten i den retskreds, hvor debitor har opholdssted, eller hvis debitor ikke har noget opholdssted, til retten i Athen.

Artikel 33

Appeller i henhold til artikel 33 skal i Grækenland indgives til følgende retter:

– appelretten.

Artikel 34

Appeller i henhold til artikel 34 kan i Grækenland kun iværksættes i form af:

– en kassationsappel.

Kassationsappeller indgives til højesteret.

 

Denne webside er en del af Link åbner i nyt vindueDit Europa.

Vi vil gerne have din Link åbner i nyt vinduefeedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 14/12/2020