Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu - Grieķija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Grieķija

Ģimenes tiesības - laulības lietas un vecāku atbildība


67. pants (a)

67. pants (b)

67. pants (c)

21. un 29. pants

33. pants

34. pants

67. pants (a)

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.

Direktorāta vadītāja Argyro Eleftheriadou

Departamenta vadītāja Katerina Papanikolaou

Mesogeion 96

11527 Atēnas

Tālr.: 0030 210 7767311, 0030 210 7767312

Fakss: 0030 210 7767499

e-pasts: aeleftheriadou@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

67. pants (b)

Valodas, kuras var izmantot sarakstei ar atbilstīgi 57. panta 2. punktam izraudzītajām centrālajām iestādēm, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

67. pants (c)

Valodas, kuras var izmantot saziņai saistībā ar apliecībām par saskarsmes tiesībām un bērna atpakaļatdošanu saskaņā ar 45. panta 2. punktu, ir šādas: grieķu, angļu, franču valoda.

21. un 29. pants

Pieteikumus saskaņā ar 21. un 29. pantu iesniedz šādās tiesās:

– Grieķijā: pirmās instances tiesas.

Pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka dzīvesvieta, bet, ja parādniekam nav dzīvesvietas, tad pieteikumu iesniedz tiesā, kuras jurisdikcijā atrodas parādnieka uzturēšanās vieta, savukārt ja parādniekam nav arī uzturēšanās vietas, pieteikumu iesniedz tiesai Atēnās.

33. pants

Pieņemtos nolēmumus apelācijas kārtībā saskaņā ar 33. pantu var pārsūdzēt šādās tiesās:

– Grieķijā: apelācijas tiesas.

34. pants

Pieņemtos lēmumus saskaņā ar 34. pantu var pārsūdzēt:

– Grieķijā: tikai kasācijas kārtībā.

Pieteikumu par lēmuma pārsūdzēšanu kasācijas kārtībā iesniedz Augstākajā tiesā.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 25/11/2019