Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 2201/2003


Generelle oplysninger

Rådets Link åbner i nyt vindueforordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

En i en medlemsstat truffet retsafgørelse, som er eksigibel i den pågældende medlemsstat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når den på anmodning af en berettiget part er blevet erklæret for eksigibel i denne medlemsstat. Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til anmodning om anerkendelse/håndhævelse. Appel i forbindelse med afgørelsen på anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til appel af afgørelse om anerkendelse/håndhævelse.

En retsafgørelse om samværsret eller om tilbagegivelse af et barn anerkendes og er eksigibel i andre medlemsstater uden, at der kræves erklæring om, at retsafgørelsen er eksigibel, under forudsætning af, at denne ledsages af en attest.

Forordningen foreskriver anvendelse af fire standardformularer.

Hver medlemsstat udpeger mindst én centralmyndighed, som skal bistå ved anvendelsen af denne forordning.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Link åbner i nyt vindueARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 06/10/2020