Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevat asiat

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 2201/2003 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet


Yleisiä tietoja

Neuvoston Linkki avautuu uuteen ikkunaanasetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003 tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta

Asetusta sovelletaan kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Tanskaa lukuun ottamatta.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa vaatimatta minkään erityisen menettelyn noudattamista.

Jäsenvaltiossa annettu tuomio, joka on siinä jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen, pannaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, kun se asiaan osallisen hakemuksesta on siellä julistettu täytäntöönpanokelpoiseksi. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava tuomioistuimeen joka näkyy kohdassa Tunnustamista/täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia hakemuksia käsittelevä tuomioistuin. Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevaa hakemusta käsittelevään tuomioon on haettava muutosta tuomioistuimessa, joka löytyy luettelosta Tunnustamista/täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia päätöksiä käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin.

Tapaamisoikeutta ja lapsen palauttamista koskevat tuomiot on tunnustettava ja ne on pantava täytäntöön toisissa jäsenvaltioissa ilman, että ne on tarpeen julistaa täytäntöönpanokelpoisiksi, jos tuomioista on annettu todistus.

Asetus sisältää neljä vakiolomaketta.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä vähintään yksi keskusviranomainen avustamaan tämän asetuksen soveltamisessa.

Euroopan oikeusportaalissa on lisätietoa asetuksen soveltamisesta sekä lomakkeiden täyttämistä helpottava työkalu.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

ARKISTOITU: Euroopan siviilioikeudellinen atlas (sivusto suljettu 30.9.2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi: 19/02/2019