Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bračni sporovi i predmeti povezani s roditeljskom odgovornošću

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2201/2003


Opće informacije

Poveznica se otvara u novom prozoruUredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe za bilo kakvim posebnim postupkom.

Sudska odluka donesena i izvršiva u državi članici provodi se u drugoj državi članici ako je, na zahtjev bilo koje zainteresirane strane, u njoj proglašena izvršivom. Zahtjev za izdavanje potvrde izvršivosti podnosi se sudu koji je naveden kao Sud kojem se podnosi zahtjev za priznavanje/izvršivost. Pravni lijek protiv odluke o zahtjevu za izdavanje potvrde izvršivosti ulaže se pred sudom s popisa Sud za žalbu na odluku o priznavanju/izvršivosti.

Sudske odluke o pravu na kontakt i o predaji djeteta priznate su i izvršive u drugim državama članicama, ako je o tome priložena potvrda, bez potrebe za potvrdom izvršivosti.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Svaka država članica određuje barem jedno središnje tijelo za pomoć pri primjeni te Uredbe.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


FINDING COMPETENT COURTS

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility

 


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 22/11/2017