Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Santuokos ir su tėvų pareigomis susijusios bylos

Nacionalinė informacija ir elektroninės formos, susijusios su Reglamentu Nr. 2201/2003


Bendra informacija

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasreglamentas (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000

Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams, išskyrus Daniją.

Vienoje valstybėje narėje priimtas sprendimas pripažįstamas kitose valstybėse narėse netaikant jokios specialios tvarkos.

Vienoje valstybėje narėje priimtas ir joje įvykdomas sprendimas vykdomas ir kitoje valstybėje narėje, kai suinteresuotai šaliai pateikus prašymą pripažįstama, kad jis joje įvykdomas. Prašymas dėl įvykdomumo pripažinimo pateikiamas teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami prašymai dėl pripažinimo ir vykdytinumo. Apeliacija dėl sprendimo įvykdomumo pripažinimo prašymo turi būti pateikta teismui iš sąrašo Teismas, kuriam teikiami apeliaciniai skundai dėl sprendimų dėl pripažinimo ir vykdytinumo.

Teismo sprendimai dėl teisių kreiptis į teismą ir sprendimai dėl vaiko gražinimo pripažįstami ir vykdomi kitose valstybėse narėse nereikalaujant pripažinti jų įvykdomumo su sąlyga, kad pateikiamas atitinkamas pažymėjimas.

Reglamente numatyti keturi standartiniai blankai.

Visos valstybės narės paskiria bent vieną centrinę instituciją, kuri padeda taikyti reglamentą.

Europos e. teisingumo portale informuojama apie Reglamento taikymą ir pateikiama patogi formų pildymo priemonė.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasARCHYVUOTA Europos teisminio atlaso svetainė (nebeveikia nuo 2017 m. rugsėjo 30 d.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 19/02/2019