Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Laulïbas lietàs un lietàs par vecàku atbildïbu

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 2201/2003


Vispārīga informācija

Saite atveras jaunā logāPadomes Regula (EK) Nr. 2201/2003 (2003. gada 27. novembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu

Regula ir piemērojama visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju.

Spriedums, kas pieņemts vienā dalībvalstī, tiek atzīts citā dalībvalstī bez īpašas papildu procedūras.

Spriedums, kas pieņemts viena dalībvalstī un ir izpildāms tajā dalībvalstī, tiks izpildīts arī citā dalībvalstī, ja, balstoties uz ieinteresētas puses pieprasījumu, ir pasludināts, ka spriedumus ir izpildāms citā dalībvalstī. Pieprasījums par sprieduma izpildes pasludināšanu jāiesniedz tiesā, kuru var sameklēt sadaļā Tiesa, kuras pārziņā ir lūgums atzīt / pasludināt izpildāmību. Lēmuma pārsūdzību attiecībā uz pieprasījumu par sprieduma izpildes pasludināšanu jāiesniedz tiesā, kas norādīta sarakstā Tiesa, kurai pārsūdzēt lēmumu atzīt / pasludināt izpildāmību.

Spriedumi par piekļuves tiesībām un spriedumi par bērna atgriešanu tiek atzīti un izpildīti citās dalībvalstīs bez papildu izpildes pasludināšanas, ja spriedumiem ir klāt apliecība.

Regula piedāvā četras standarta veidlapas.

Katra dalībvalsts noteiks vismaz vienu centrālo iestādi, kas palīdzēs piemērot Regulu.

Eiropas e-tiesiskuma portālā ir atrodama informācija par regulas piemērošanu un ērti lietojams rīks veidlapu aizpildīšanai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāARHIVĒTA Eiropas Tiesiskās sadarbības atlanta vietne (slēgta kopš 2017. gada 30. septembra)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 19/02/2019