Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 2201/2003


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Een vonnis verleend in een Lidstaat zal worden erkend in de andere Lidstaat zonder dat er enigerlei bijzondere procedure is vereist.

Een vonnis dat werd verleend in een Lidstaat en dat uitvoerbaar is in die Lidstaat zal worden uitgevoerd in een andere Lidstaat wanneer het, op verzoek van de betrokken partij, daar uitvoerbaar werd verklaard. Een aanvraag voor uitvoerbaarverklaring zal worden voorgelegd aan het gerecht dat voorkomt in de lijst Voor erkennings- en handhavingsverzoeken bevoegde rechtbanken. Het hoger beroep tegen de beslissing over de aanvraag voor een uitvoerbaarverklaring wordt ingediend bij het gerecht dat voorkomt op de lijst Rechtbanken van beroep tegen erkennings- en handhavingsbesluiten.

Vonnissen over omgangsrecht en vonnissen over de terugkeer van het kind worden erkend en zijn uitvoerbaar in andere Lidstaten zonder dat er een uitvoerbaarverklaring nodig is, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een certificaat.

De Verordening voorziet in vier modelformulieren.

Elke Lidstaat moet minstens één centrale autoriteit aanwijzen om bijstand te verlenen bij het verzoek van de Verordening.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Link

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 19/02/2019