Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

  • Home
  • ...
  • Matrimonial matters and matters of parental responsibility

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Manželské veci a veci rodičovských práv a povinností

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa nariadenia č. 2201/2003


Všeobecné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneNariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000

Nariadenie sa uplatňuje medzi všetkými členskými štátmi s výnimkou Dánska.

Rozsudok vydaný v jednom členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez potreby osobitného konania.

Rozsudok vydaný a vykonateľný v jednom členskom štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak na žiadosť zainteresovanej osoby bol vyhlásený za vykonateľný v tomto štáte. Žiadosť o vyhlásenie rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd, na ktorý sa má podať žiadosť o uznanie/vykonateľnosť. Odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení rozsudku za vykonateľný sa podáva súdu identifikovanému v rubrike Súd pre odvolania proti rozhodnutiu o uznaní/vykonateľnosti.

Rozsudky o práve styku s dieťaťom a rozsudky týkajúce sa vrátenia dieťaťa sa uznávajú a sú vykonateľné v ostatných členských štátoch aj bez potreby ich vyhlásenia za vykonateľné, ak sú opatrené osvedčením.

Nariadenie zavádza použitie štyroch štandardných tlačív.

Každý členský štát určí najmenej jeden ústredný orgán na poskytovanie súčinnosti pri uplatňovaní nariadenia.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Family law – matrimonial matters and matters of parental responsibility


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020