Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • ...
  • Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej - Finlandia


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Finlandia

Prawo rodzinne – sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej


Art. 67 (a)

Art. 67 (b)

Art. 67 (c)

Art. 21 i 29

Art. 33

Art. 34

Art. 67 (a)

Nazwa, adresy oraz środki komunikacji organów centralnych wskazanych na podstawie art. 53:

Oikeusministeriö Kansainvälisen oikeudenhoidon yksikkö (Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Współpracy Sądowej)

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Faks:+358 9 1606 7524

E-mail: central.authority@om.fi

Art. 67 (b)

Na podstawie art. 57 ust. 2 na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi akceptowane są następujące języki: fiński, szwedzki i angielski.

Art. 67 (c)

Na potrzeby zaświadczenia dotyczącego prawa do kontaktów z dzieckiem – art. 45 ust. 2: fiński, szwedzki, angielski.

Art. 21 i 29

Wnioski przewidziane w art. 21 i 29 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu rejonowego (käräjäoikeus/tingsrätt).

Art. 33

Środki zaskarżenia przewidziane w art. 33 należy wnosić do następujących sądów:

w Finlandii – do sądu okręgowego (hovioikeus/hovrätt).

Art. 34

Wyroki wydane w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć na podstawie art. 34 jedynie do:

w Finlandii – Sądu Najwyższego (Korkein oikeus/högsta domstolen).


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/08/2019