Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Francie


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


Článek 67 (a)

Článek 67 (b)

Článek 67 (c)

Články 21 a 29

Článek 33

Článek 34

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených podle článku 53:

Určeny byly dva ústřední orgány.

1. Pro celé nařízení s výjimkou článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pro použití článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa kanceláře: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon       +33 (01) 44 77 69 02

Fax        +33 (01) 44 77 25 78

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: francouzština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: francouzština, angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii předsedovi občanskoprávního soudu (Président du tribunal judiciaire) nebo jeho zástupci.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii u odvolacího soudu (Cour d’appel).

Článek 34

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku podle článku 34 lze napadnout:

– ve Francii pouze kasačním opravným prostředkem (pourvoi en cassation).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 28/01/2021