Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Abieluasjad ja vanemliku vastutusega seotud küsimused - Prantsusmaa


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Perekonnaõigus – abieluasjad ja vanemlik vastutus


Artikkel 67 (a)

Artikkel 67 (b)

Artikkel 67 (c)

Artiklid 21 ja 29

Artikkel 33

Artikkel 34

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Määratud on kaks keskasutust.

1. Kõik määruse kohaldamisalasse kuuluvad, välja arvatud artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenentraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Büroo aadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 44 77 69 02

Faks:        +33 1 44 77 25 78

E-post:

Lingil klikates avaneb uus akenpole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) esimees või tema esindaja

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud kaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: Cour d'appel (apellatsioonikohus)

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud kaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

- Prantsusmaal: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)

 

See veebileht on osa portaalist Lingil klikates avaneb uus aken„Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt Lingil klikates avaneb uus akentagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/01/2021